Վեհանուշ Սամվելի Մարուխյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «Կառուցվածքային տեղաշարժերի մոդելավորման հիմնահարցերը»
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի մագիստրատուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «Տնտեսական աճը և աղքատությունը ՀՀ-ում»
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ավարտական աշխատանքի թեման` «Ռեգիոնալ տնտեսական աճ»

Պրակտիկա
2008 դեկտեմբեր, IMEX GROUP, գովազդային բաժին
2008 - 2009 թթ., ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, ռիսկերի կառավարման բաժին
2006 թ. հունիս - օգոստոս, Հայէկոնոմ բանկ, պլաստիկ քարտերի, վարկային, հաճախորդների սպասարկման բաժիններ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office XP, SPSS, Eviews, Stata

Վեհանուշ Սամվելի Մարուխյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վ․ Ս․ Մարուխյան, Ռ․ Ա․ Գևորգյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում | Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան |

Gayane Ghukasyan, Vehanush Marukhyan

Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33

Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Khalatyan, Vehanush Marukhyan

Energy Economy | Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53 |

Վ. Ս. Մարուխյան, Ա․ Ս․ Խալաթյան, Ղուկասյան Գ. Մ. , Բունիաթյան Մ.

Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ |

Մարուխյան Վ. Ս., Ղուկասյան Գ. Մ.

Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Vehanush Marukhyan, Ani Khalatyan

Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60