Վիկտոր Կարոյի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ուսանող
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական: «Պատահական կետային պրոցեսներ հատողների վրա», 1979 թ., Ստեկլովի անվան մատեմատիկայի ինստիտուտ, Լենինգրադի մասնաճյուղ,
Դոկտորական: «Կոմբինատոր վալյուացիաներ ինտեգրալ և ստոխաստիկ երկրաչափությունում», 1998 թ., Սանկտ-Պետերբուրգի համալսարան, Սանկտ-Պետերբուրգ

Աշխատանքային փորձ
1974 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության ամբիոն,
1974 - 1984 թթ. ասիստենտ,
1984 - 2001 թթ. դոցենտ,
2001 թ-ից մինչ այժմ պրոֆեսոր,
1995 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հրավիրված պրոֆեսոր,
1994 - 2010 թթ. առաջատար հետազոտող ՀՀ ԳԱԱ Մաթ. Ինստիտուտ
1979 (6 ամիս) և 1983 (6 ամիս) Մոսկվայի Պետական Համալսարանի ստաժոր,
1982 (4 ամիս) Յենայի Համալսարանի (ԳԴՀ), ստաժոր,
2005 (2 ամիս) Մոսկվայի Պետական Համալսարանի և Սանկտ-Պետերբուրգի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգի մասնաճյուղ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Հավանականությունների տեսություն,
2. Մաթեմատիկական Վիճակագրություն,
3. Ստոխաստիկ Երկրաչափություն,
4. Ինտեգրալ Երկրաչափություն,
5. Պատահական կետային պրոցեսներ,
6. Որակի վիճակագրական ստուգում,
7. Դիսկրետ Մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ստոխաստիկ և ինտեգրալ երկրաչափություն, Պատահական կետային պրոցեսներ, հավանականությունների տեսություն և մաթ. վիճակագրություն, Որակի վիճակագրական ստուգում, Ֆինանսական Մաթեմատիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Գլխավոր հետազոտող #AE1-2535-YE-03 դրամաշնորհի «Բազմաչափ բազմապատիկ նմուշային սխեմաների մշակումը արտադրության որակի կառավարման համար»,
1 դեկտեմբերի 2003 – 30 նոյեմբեր 2005;
2. Հետազոտող #CRDF12065 դրամաշնորհի «կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության Ստոխաստիկ հետևանքներ»,
1 հունվարի 2003 - 31 դեկտեմբերի 2004;
3. Հետազոտող SOROS դրամաշնորհի «կոմբինատոր ինտեգրալ երկրաչափության անալիտիկ հետևանքներ», 1994 - 1995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1. 050 պաշտպանության խորհրդի անդամ;
2. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի գիտական խորհրդի անդամ;
3. Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի Տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, Գլխավոր խմբագրի տեղակալ:
4. SUTRA (Journal of Mathematical Science Education) ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
5. Ամերիկյան մաթեմատիկական միության անդամ;
6. «Mathematical Review» և «Zentrblatt fur Mathematik» ամսագրերի գրախոսող

victo@aua.am

Վիկտոր Կարոյի Օհանյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

R. V. Ambartzumian, V. K. Ohanyan

Palm distributions in the analysis of homogeneous random line processes in the plane | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.33,no.4,1998,pp.31-58

Ս. Մ. Նարիմանյան , Վ.Կ.Օհանյան

Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Կ. Օհանյան, Գ. Լ. Ադամյան

Covariogram of a right parallelepiped (Ուղղանկյունանիստի կովարիոգրամը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 101-108 |

Viktorya Ohanyan

Intersectoral and Integral Approaches as a Response of the Theory of Law to the Contemporary Issues of the Implementation of Law | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 36-46 |

V. K. Ohanyan

Calculation of Geometric Probabilities Using Covariogram of Convex Bodies | «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий». 2018, 40-43 pp.

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Calculation of Geometric Probabilities Using Covariogram of Convex Bodies | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 2, 113-120 pp.

Narine G. Aharonyan, Victor K. Ohanyan

Pattern recognition by cross sections | Modeling of Artificial Intelligence, 2017, vol.4, Is. 2, 72-77 pp.

Victor K. Ohanyan, Hagop Kechejian, Vardan G. Bardakhchyan

Curran's Method for Approximating Arithmetic Average Option for Several Futures | Modeling of Artificial Intelligence. 2017, Vol. 4, Is. 1, pp. 14-20

Victor Ohanyan, Narine Aharonyan

Moments of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, Vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

Victor K. Ohanyan, Alexander Thomasian

Expected Value and the Laplace Transform of the Maximum for I.I.D. Exponentials | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, Vol. 11, Is. 3, pp. 151-157

Viktor Ohanyan, Hagop Kechejian, Vardan Bardakhchyan

Monte Carlo Method for Geometric Average Options on Several Futures | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, 10, 88-93 pp. |

V. K. Ohanyan, N. G. Aharonyan

Momenrs of the distance between two random points | Modeling of Artificial Intelligence, 2016, vol.10, Is. 2, pp. 64-70 |

Victor Ohanyan, Ara Gasparyan

Orientation-Dependent Chord Length Distribution as a function of Maximal Chord | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2015, vol. 50, no. 5, p. 253-257 |

Victor Ohanyan

Recognition of convex bodies by probabilistic methods | Harmonic Analysis and Approximations, VI, 2015-09-12, 72-73 pp. |

N. G. Aharonyan, H. S. Harutyunyan, V. K. Ohanyan

A random copy of a segment, intersecting a convex domain | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), vol. 45, no 6, 2010, pp. 5 – 14

Н. Г. Агаронян, Г. С. Арутюнян, В. К. Оганян

Случайная копия отрезка, пересекающая выпуклую область | Известия НАН Армении, серия Математика, том 45 (6), 2010, с.5 – 14

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Tomography of bounded convex domains | Sutra: International Journal of Mathematical Science Education, vol. 2, no.1, 2009,pp.1–12

H. S. Harutyunyan, V. K. Ohanyan

Chord length distribution function for regular polygons | Advances in Applied Probability, vol. 41, no. 2, 2009, pp. 358-366

V. K. Ohanyan

Combinatorial principles in stochastic geometry in the plane: A review | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol. 43,no.1,2008,pp.20-49

Գևորգյան Ս., Կուրղինյան Բ., Օհանյան Վ.

Գերհաղորդիչների ջերմունա- կության առանձնահատկու- թյուններն ու դրանց կապը OFC մեթոդով դիտված «պարամագ- նիսական» երևույթի հետ | ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան, Երևան, էջ էջ 125-132, 2007

V. K. Ohanyan

Translation invariant valuations in the space of planes | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.42,no.1,2007,pp.60-80

N. Aharonyan, R. Aramyan, M. Ginovyan, V. Ohanyan, H. Sukiasyan

Multivariate double sampling S-chart for controlling variability | Mathematics in Higher School, vol. 3, no. 1, pp. 20 – 27, 2007

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

Chord length distribution functions for polygons | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.40,no.4,2005,pp.43-56

V. K. Ohanyan

Discrete Probabilities | In Armenian, YSU, Yerevan, 2004, 55 pages

V. K. Ohanyan

An inequality in the theory of valuations in the space of planes | Journal of Contemporary Math.Anal.Armenian Academy of Sciences),vol. 38, no. 3 2003,pp.37-52

N. G. Aharonyan, V. K. Ohanyan

To comments on the paper by R. V.Ambartzumian on desintegration | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.36,no. 6,2001,pp.37-47

V. K. Ohanyan

Analysis of homogeneous random line processes in the plane by invariant imbedding | Journal of Contemporary Math. Anal.(Armenian Academy of Sciences),vol.34,no.6,1999,pp.59-78

R.V. Ambartzumian, V. K. Ohanyan

Parametric versions of Hilbert's fourth problem | Israel Journal of Mathematics, vol. 103, no. 1, 1998, pp. 41 - 65
 

Թեզիս/Thesis

V. K. Ohanyan

Orientation-dependent distributions of cross-sections | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 104-105 pp.

V. Ohanyan

Covariogram of convex bodies and geometric probabilities | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 61-62 pp.

Victor Ohanyan

Probabilistic characteristic of convex bodies depending on orientation | Actual Problems of Mathematical modelling and information technologies. 2016, p. 32-36 |

Victor Ohanyan

Distribution of random cross-sections of bodies | Armenian Mathematical Union, annual session. 2016, p. 95-96