Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու (02.02- Բարձրամոլեկուլային միացություններիքիմիա) - «Կարբինոլի և մետակրիլաթթվի հետ նրա սոպոլիմերների իդրոդինամիկական վարքը և լուսացրումը», 1972 թ., ԵՊՀ:
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (Ա. 04.14, Ջերմաֆիզիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Պոլիմերների տարածական կազմավորումը լուծույթներում: Մոլեկուլային անսամբլի ազդեցության էֆեկտները», 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 2005 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1982 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1977 թթ. Պոլիմերների տոքսիկոլոգիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1968 - 1976 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ ՕՔԻ ինստիտուտի լաբորանտ, ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, Մոլեկուլների կառուցվածքը և ֆիզիկական հատկությունները, Պոլիմերների ֆիզքիմիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 3 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4 կուրսի ուսանողներին, Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին գործոնների ազդեցության տակ մակրոմոլեկուլների կառուցվածքային փոփոխությունների հետազոտում: Մոլեկուլային մակարդակով պոլիմերների ծերացման հետազոտում: Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. CRDF #A-359
2003 - 2006 թթ. CRDF #A 092.2.

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 038 «էլեկտրատեխնիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

vigen@ysu.am

Վիգեն Գրիգորի Բարխուդարյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 332 էջ

В. Бархударян

Макромолекулярный ансамбль и пространственная организация макромолрекул | LAMBE RT, Academic Publishing, Germany, 201 стр., 2014

Վ. Բարխուդարյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2009, 328 էջ

Վ. Բարխուդարյան

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում | (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2007

Վ. Բարխուդարյան

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ Մաս 11. Նյութի ջերմադինամիկական հատկությունները | (Ուսումնակական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար) ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան -2003
 

Հոդված/Article

Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ֆ. Մորոզով, Մ. Գ. Ավետիսյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան, Ե. Բ. Բիկով, Վ. Ի. Վարդանյան, Ս. Ժ. Դումանյան, Լ. Ի. Կրանիխֆելդ, Կ. Ա. Օքսուզյան, Դ. Դ. Ռումյանցև, Գ. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Ֆարշյան

Структурно-физические аспекты процесса старения аморфно-кристаллических полимеров (Ամորֆ-բյուրեղային պոլիմերների ծերացման պչոցեսի ստրուկտուր-ֆիզիկական ասպեկտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 150-151 (ռուսերեն) |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part IV: Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Coand Zn-containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2018, 22, 1-8 pp.

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Influence of structural features of porphyrins on their ability to effect on DNA | International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology:ICANON 2017. p. 1 |

Barkhudaryan V. G., Ananyan G. V.

Interaction of Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives with DNA | Biological Journal of Armenia. 2017, 4 (69), 84-93 pp. |

Vigen G. Barlhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part III: Meso-tetra-(3N-alylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Co- and Zn- containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2017, 21, pp. 110-115
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Vigen Barkhudaryan

Alterations of Molecular Characteristics of Polyethylene Under the Influence of External Effects | ICP 2017. 19-th International Conference on Polymer. p. 72 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34, p. 136 |

G. V. Ananyan, V. G. Barkhudaryan

Effect of configuration of porphyrin molecule on the complexation with DNA. DOM2015 | Int.Conf. Armenia, Yerevan, 24-30september, 2015, p. 92-93

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Journal of Biomolecular Structure and Dynamic. Vol. 33, No. 136, p. 88-89, 2015
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը