Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 թ. Քեմբրիջի համալսարանի (Քեմբրիջ, միացյալ թագավորություն) հրավիրված հետազոտող
1999 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան/Բերկլի երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր,Միջազգային իրավունքի ոլորտում վերապատրաստման վկայական
1993 – 1996 թթ. (Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան) Իրավաբանական գիտությունների թեքնածու (միջազգային իրավունք)
1988 – 1993 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Международно-прaвовая зашита национальных меньшиств», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության, ինքնորոշման իրավունք, միջազգային իրավունքի զարգացման արդի խնդիրներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջզգային իրավունքի տեսության հիմունքներ, Ազգային հարց և միջազգային իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի դասախոս, դոցենտ
2006 - 2015 թթ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնադիր վարիչ,
1998 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի,Գործադիր տնօրեն,
2008 թ-ից մինչ օրս, Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի Փոխնախագահ,
1999 - 2003 թթ. ՀՀ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ,
2004 - 2008 թթ. Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային եվրոպական կոնվենցիայի Խորհրդատվական կոմիտեի ՀՀ ներկայացնող աննդամ,
2001 - 2015 թթ. Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի ՀՀ-ն ներկայացնեղ անդամ,
2015 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Արդարադատության նախարարի տեղակալ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
• Եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի խորհդի անդամ
• Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհդի անդամ

Մասնակցությունըխմբագրակազմերին
• «Միջազգային իրավունքի մոսկովյան ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Պետություն եւ իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Եվրասիական իրավական ամսագիր» խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
«Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար» ՀՀ ԿԳՆ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-55)

Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Քոչարյան

Միջազգային իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., Երևան 2002, 502 էջ

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Кочарян В.В.

Международном праве и национальные меньшинства | Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван 1999, 191 стр.

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Քոչարյան Վ. Վ.

International legal categorisation of armenian genocide and criminal responsibility for its denial | (Հայոց Ցեղասպանության միջազգային իրավական որակումը և դրա ժխտման համար քրեական պատասխանատվությունը), Օրինականության (ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), Հատուկ թողարկում, № 1, Երևան, 2015, էջեր 40-56

Վիգեն Քոչարյան

“PERINCEK V. SWITZERLAND” գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17 վճռի խնդրահարույց կողմերը | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 5-17 |

Vigen Kocharyan

Development and Contemporary Understanding of the Principle of Self-Determination of Peoples | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 409-430 |

Քոչարյան Վ. Վ., Մեղրյան Զ. Շ.

Ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի չգործադրման միջազգային իրավական սկզբունքների հարաբերակցության հիմնախնդիրը | Օրինականություն, N80, 2014, էջեր 53-58

Виген Кочарян

Значение практики Европейского суда по правам человека в контексте защиты прав национальных меньшинств (Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի նշանակությունը ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության ենթատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 56-65 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը