Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 թ. Քեմբրիջի համալսարանի հրավիրված հետազոտող
1999 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան/Բերկլի երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր, Միջազգային իրավունքի ոլորտում վերապատրաստման վկայական
1993 – 1996 թթ. ասպիրանտուրա, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան
1988 – 1993 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Международно-прaвовая зашита национальных меньшиств», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանություն, ինքնորոշման իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջազգային իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները, Ազգային հարցը և միջազգային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ.- առ այսօր ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2015 - 2019 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2008 թ.- առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի փոխնախագահ
2006 - 2015 թթ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
2004 - 2008 թթ. Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային եվրոպական կոնվենցիայի Խորհրդատվական կոմիտեի ՀՀ ներկայացնող անդամ
2001 - 2015 թթ. Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի ՀՀ-ն ներկայացնող անդամ
1998 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն
1999 - 2003 թթ. ՀՀ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի դասախոս, դոցենտ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի խորհդի անդամ
Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
• «Միջազգային իրավունքի մոսկովյան ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Պետություն եւ իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Եվրասիական իրավական ամսագիր» խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
«Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար» ՀՀ ԿԳՆ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-55)
vigenqocharyan@ysu.am

Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Վիգեն Քոչարյան

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան | Ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1087 էջ

Վ. Քոչարյան

Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (Մոնիտորինգի արդյունքներ) | Մենագրություն, Ասողիկ, Երևան 2009, 220 էջ

Ղազինյան Գ. Ս., Ենգիբարյան Վ. Գ., Հարությունյան Ա. Ռ., Ղուկասյան Հ. Հ., Քոչարյան Վ. Վ.

Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ

Գ.Ղազինյան, Վ.Քոչարյան, Հ. Ղուկասյան, Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան

Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում | Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007

Վ. Քոչարյան

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2007, 492 էջ

Ղազինյան Գ. Ս., Քոչարյան Վ. Վ., Ղուկասյան Հ. Հ.

Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ

Վ. Քոչարյան, Ռ. Մելիքյան

Արդարադատության մատչելիություն. եվրոպական փորձ և հայաստանյան հիմնահարցեր | Մենագրություն, ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան 2005, 96 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Վ. Քոչարյան

Միջազգային իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., Երևան 2002, 502 էջ

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Кочарян В.В.

Международное право и национальные меньшинства | Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван 1999, 191 стр.

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
 

Հոդված/Article

Քոչարյան Վ. Վ.

International legal categorisation of armenian genocide and criminal responsibility for its denial | (Հայոց Ցեղասպանության միջազգային իրավական որակումը և դրա ժխտման համար քրեական պատասխանատվությունը), Օրինականության (ՀՀ Դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), Հատուկ թողարկում, № 1, Երևան, 2015, էջեր 40-56

Վիգեն Քոչարյան

“PERINCEK V. SWITZERLAND” գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 17 վճռի խնդրահարույց կողմերը | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 5-17 |

Vigen Kocharyan

Development and Contemporary Understanding of the Principle of Self-Determination of Peoples | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 409-430 |

Քոչարյան Վ. Վ., Մեղրյան Զ. Շ.

Ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի չգործադրման միջազգային իրավական սկզբունքների հարաբերակցության հիմնախնդիրը | Օրինականություն, N80, 2014, էջեր 53-58

Виген Кочарян

Значение практики Европейского суда по правам человека в контексте защиты прав национальных меньшинств (Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի նշանակությունը ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության ենթատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 56-65 |

Кочарян В. В.

Проблемы формирования европейских стандартов в области борьбы с дискриминацией и нетерпимостью | Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные правовые аспекты. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященная 80-летию создания юридического факультета ЕГУ, Изд. дом “Тигран Мец”, Ереван, 2013, էջեր 145-159

Виген Кочарян

Коренные народы и их защита в международном праве (Բնիկ ժողովուրդները և նրանց պաշտպանությունը միջազգային իրավունքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 59-78 |

Виген Кочарян

Основные этапы развития международно-правовой защиты прав национальных меньшиств | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 212-226

В.В. Кочарян

Формирование европейских стандартов в области борьби с расизмом и нетерпимостью | Юрист Украины, №1, 2010, стр. 44-49

Վ.Վ.Քոչարյան

Հայոց ցեղասպանության միջազգային-իրավական որակման և պատասխանատվության հիմնահարցերը | Միջազգային հարաբերություններ. հայկական աշխարհ, թիվ 1 (16), Երևան 2010, էջեր 44-45

Кочарян В.В.

Защита прав национальных меньшиств в практике Европейского суда по правам человека | Монография, Ер. Изд-во ЕГУ, 2010, 208 ст.

Кочарян В.В.

Динамика становления современных механизмов защиты прав человека и национальных меньшиств на универсальном уровне | Аграрное и земельное право N2 (50), Право и государство, Москва 2009, стр.109-119

Վ. Քոչարյան

Արդյոք գոյություն ունեցող սահմանի ճանաչումը ենթադրում է Կարսի և այլ պայմանագրերի ընդունում | Տասը հարց, տասը պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություններ: Տեսակետներ են հայտնում ԵՊՀ փորձագետները: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 34-36

В. Кочарян

Зарождение, развитие и современное содержание принципа самоопределения народов в международном праве | Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 5-28

Վ. Քոչարյան

Հայերի ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի ենթատեքստում | Ուխտ Արարատի, թիվ 2 (16), նոյեմբեր-դեկտեմբեր, Երևան 2008, էջեր 18-20

Виген Кочарян

Становление международно-правовой системы защиты прав человека и национальных меньшиств | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 99-108

Վ. Քոչարյան

Սահմանադրական փոփոխոթւոյունները մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Տեսակետ №11,2003, էջեր 2-6

Vigen Kocharian, Zorab Mnatsakanyan, Nune Yeghiazaryan, Gerasim Danielyan, Rubik Yegoryan, Alexander Aghamalyan, Rimma Ter-Minasyan, Mikayel Melkumyan, Aydin Morikyan, Mariam Margarian, Gevorg Manukian, Tigran Janoyan

Human rights and human development. Action for progress | Human Development Report, Armenia 2000

Վ. Քոչարյան

Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային և ազգային մեխանիզմները | Մարդու իրավունքների վերաբերյալ սեմինարի նյութեր, Երևան, 1998

Кочарян В.В.

Национальные меньшинства и их защита в международном праве | Известия высших учебных заведений. Правоведение N2, Санкт-Петербургский Университет, Изд-во СПбГУ,1995. стр. 29 - 44

Վ. Վ. Քոչարյան

Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային-իրավաբանական պաշտպանության որոշ խնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 36-43 |