Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 թ. Քեմբրիջի համալսարանի (Քեմբրիջ, միացյալ թագավորություն) հրավիրված հետազոտող
1999 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան/Բերկլի երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր,Միջազգային իրավունքի ոլորտում վերապատրաստման վկայական
1993 – 1996 թթ. (Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան) Իրավաբանական գիտությունների թեքնածու (միջազգային իրավունք)
1988 – 1993 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Международно-прaвовая зашита национальных меньшиств», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության, ինքնորոշման իրավունք, միջազգային իրավունքի զարգացման արդի խնդիրներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջզգային իրավունքի տեսության հիմունքներ, Ազգային հարց և միջազգային իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի դասախոս, դոցենտ
2006 - 2015 թթ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնադիր վարիչ,
1998 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի,Գործադիր տնօրեն,
2008 թ-ից մինչ օրս, Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի Փոխնախագահ,
1999 - 2003 թթ. ՀՀ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ,
2004 - 2008 թթ. Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային եվրոպական կոնվենցիայի Խորհրդատվական կոմիտեի ՀՀ ներկայացնող աննդամ,
2001 - 2015 թթ. Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի ՀՀ-ն ներկայացնեղ անդամ,
2015 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Արդարադատության նախարարի տեղակալ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
• Եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի խորհդի անդամ
• Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհդի անդամ

Մասնակցությունըխմբագրակազմերին
• «Միջազգային իրավունքի մոսկովյան ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Պետություն եւ իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Եվրասիական իրավական ամսագիր» խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
«Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար» ՀՀ ԿԳՆ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-55)

Վիգեն Վլադիմիրի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Վիգեն Քոչարյան

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան | Ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1087 էջ

Վ. Քոչարյան

Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (Մոնիտորինգի արդյունքներ) | Մենագրություն, Ասողիկ, Երևան 2009, 220 էջ

Ղազինյան Գ. Ս., Ենգիբարյան Վ. Գ., Հարությունյան Ա. Ռ., Ղուկասյան Հ. Հ., Քոչարյան Վ. Վ.

Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Виген Кочарян

Становление международно-правовой системы защиты прав человека и национальных меньшиств | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 99-108

Վ. Քոչարյան

Սահմանադրական փոփոխոթւոյունները մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Տեսակետ №11,2003, էջեր 2-6

Vigen Kocharian, Zorab Mnatsakanyan, Nune Yeghiazaryan, Gerasim Danielyan, Rubik Yegoryan, Alexander Aghamalyan, Rimma Ter-Minasyan, Mikayel Melkumyan, Aydin Morikyan, Mariam Margarian, Gevorg Manukian, Tigran Janoyan

Human rights and human development. Action for progress | Human Development Report, Armenia 2000

Վ. Քոչարյան

Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային և ազգային մեխանիզմները | Մարդու իրավունքների վերաբերյալ սեմինարի նյութեր, Երևան, 1998

Кочарян В.В.

Национальные меньшинства и их защита в международном праве | Известия высших учебных заведений. Правоведение N2, Санкт-Петербургский Университет, Изд-во СПбГУ,1995. стр. 29 - 44
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը