Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսությունների թեմաները
«ՏՓԽ երկրների միջազգային մասնագիտացված հաստատությունները» ի.գ.թ. 12.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:
«Քրեական արդարադատությանան սկզբունքները միջազգային իրավունքում» ի.գ.դ., ԺԲ.00.06.- «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջազգային քրեական իրավունք, մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանություն: Ժամանակակից գլոբալ զարգացումները և միջազգային
իրավունքը:

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու իրավունքները միջազգային հարաբերություններում և միջազգային դատարանները», «Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը»։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1991 թ. մինչև 1996 թ. ԵՊՀ Պետական, վարչական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի դոցենտ,
1991 - 1996 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
1996 թ. մինչ այսօր ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր:


Մասնակցությունը գիտական/նասնագիտական կառույցներին
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող ԺԲ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ, Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ընկերակցության գործադիր կոմիտեի անդամ:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհրդի նախագահ, Միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի նախագահության անդամ:

Պարգևներ/կոչումներ
Դատավորի որակավորման բարձրագույն դաս:

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն:

Ծառայությունը զինված ուժերում
Զինապարտ:

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)

Վլադիմիր Համբարձումի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Владимир Оганесян

Принципы уголовного правосудия в междунарожном праве. Эволюция и особенности имплементации | Монография, МОСКВА-NOTA BENE 2012, 328 стр.

Владимир Оганесян

Международные уголовные Суды и принципы уголовного правосудия (часть 1-я.) | Научно-практический журнал “Публичное право”, № 2(6)2012, Киев 2012. стр.117-122

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները | Մենագրություն, ՙՏիգրան Մեծ՚, Երևան 2011, 384 էջ
 

Հոդված/Article

Վլադիմիր Հովհաննիսյան

Չճանաչված պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի հարցեր | Իրավագիտության հարցեր, №4 2005, էջեր. 56-58

Владимир Оганесян

Критерии ограничения прав человека в чрезвычайных ситуациях согласно прецедентному праву Европейского суда по правам человека | Международный альманах. Конституционное правосудие в новом тысячелетии Ереван 2003, стр. 103-117

Владимир Оганесян

Некоторые вопросы имплементации Европейской конвенции о правах человека в Республике Армения | ДАЙДЖЕСТ официальных материалов и публикаций в периодической печати. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ. №6, М. 2003, стр. 8-14

Վ. Հովհաննիսյան

Վերսալի և Սևրի հաշտության պայմանագրերի դերը մշտապես գործող միջազգային քրեական դատական մարմին ստեղծելու գործում | ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 100-116

Владимир Оганесян

Некоторые вопросы имплементации Еврпопейской конвенции о правах человека в Республике Армения | Конституционное правосудие. Ереван 2002, И 4(18)/2003, И 1(19), стр. 63-75
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը