Վլադիմիր Ֆեոդորի Մորոզով
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը:

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (01.04.14- Մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Ամորֆ-բյուրեղային պոլիմերների ծերացման կառուցվածքաֆիզիկական ասպեկտները», 1982 Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտ։ Խարկով։ Ուկրաինա
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (01.04.14- Մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Միաչափ կոոպերատիվ համակարգերում կարգավորվածություն - անկարգություն անցման տեսությունը», 1996 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ.
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր.
1982 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ։
1972 - 1982 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ։
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն-ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողներին։ Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա-ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողներին, պարույր-կծիկ անցումը կենսապոլիմերներում- ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողներին, ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաները-հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողներին։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսապոլիմերների վիճակագրական ֆիզիկա, կարգավորվածություն-անկարգություն անցումները մակրոմոլեկուլային համակարգերում, ֆոլդինգը սպիտակուցներում և ՌՆԹ-ում։

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 թ. RYX000 from International Science Foundation
1998 թ. ISTC # A 301 PDG
1999 թ. CRDF # AB2-2006
2001 թ. ISTC # A-092.2
2002 թ. ISTC # A 301.
2005 – 05 ns-molbio-815-503 from ANSEF
2011 – PS condmatth 2567 from ANSEF
2012 – 2014 Project ”Equilibrium and non–equilibrium behavior of single– and double–stranded biological molecules” from Volkswagenstiftung
2013 Project ”Dynamics of the self-assembly of DNA-coated carbon nanotubes in polymer matrix” from German Federal Ministry of Education and Research and Ministry of Education and Science RA
2013-2015Kinetics and thermodynamics of translocation of nucleic acids during the sequencing in protein nano–channel

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆիզիկայի կիրառական խնդիրների ինստիտուտին կից ՎԱԿ-ի հատուկ մասնագիտացված 021 խորհրդի.
Հայկական կենսաֆիզիկական Общества անդամ Член Армянского Биофизического Общества.

morozov@ysu.am

Վլադիմիր Ֆեոդորի Մորոզով

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Sh. A. Tonoyan, A. V. Asatryan, S. Mirtavoosi, Y. Sh. Mamasakhlisov, V. F. Morozov

Generalized Model of Polypeptide Chainfor Helix-Coil Transition in Two-component Solvent | J. Contemp. Phys. 50, N 4, 375 - 380 pp.(2015) |
 

Հոդված/Article

Վ. Մ. Ասլանյան, Վ. Ֆ. Մորոզով, Մ. Գ. Ավետիսյան, Վ. Գ. Բարխուդարյան, Ե. Բ. Բիկով, Վ. Ի. Վարդանյան, Ս. Ժ. Դումանյան, Լ. Ի. Կրանիխֆելդ, Կ. Ա. Օքսուզյան, Դ. Դ. Ռումյանցև, Գ. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Ֆարշյան

Структурно-физические аспекты процесса старения аморфно-кристаллических полимеров (Ամորֆ-բյուրեղային պոլիմերների ծերացման պչոցեսի ստրուկտուր-ֆիզիկական ասպեկտները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 150-151 (ռուսերեն) |
1   5   6   7   8   9   10   11   12  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Shushanik Tonoyan, Davit Khechoyan, Vardges Mambreyan, Vladimir Morozov, Yevgeni Mamasakhlisov

Theoretical Description of ssDNA Adsorption on Carbon Nanotubes | 6th International Iberian Biophysics Congress and X Iberoamerican Congress of Biophysics. 2018, p. 69 |

Vladimir Morozov, Aram Andriasyan, Saadat Mirtavoosi, Shushanik Tonoyan, Yevgeni Mamasakhlisov

The Helix-Coil Transition the Frames of GMPC. Ligands Effects | International workshop and young scientist school on Critical Phenomena and Phase Transition. 2017, 14-15 pp. |

A.V. Grigoryan, A.V. Badasyan, V.F. Morozov, E. Sh.Mamasakhlisov

The invariance of order parameter and temperature redefinition in helix-coil transition of circular closed DNA | Physics of Atomic Nuclei, 2005, v.10, p. 1748