Վոլոդյա Երվանդի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1957-1959թթ. Երևանի առևտրա-տնտեսագիտական տեխնիկում, ապրանքագետ
1959-1964թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագետ
1969-1971թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «Տնտեսագիտության տեսություն (քաղաքատնտեսություն) մասնագիտության»

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր
2000 - 2001 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
2001 - 2013 թթ. ԵՊՀ Երևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Անցումային տնտեսության տեսություն
Ազգային տնտեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտատեխնիկական առաջընթացը և տնտեսական աճը

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն(մայրենի), ռուսերեն(ազատ), անգլերեն(բառարանի օգնությամբ), լեհերեն(լավ)

Վոլոդյա Երվանդի Հովսեփյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ

Հովսեփյան Վ.Ե.

Գիտատեխնիկական հեղափոխության սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմները | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1982 թ.130էջ

Հովսեփյան Վ.Ե.

Ժամանակակից գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և հասարակական աշխատանքի զարգացումը | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1979թ. 125էջ
 

Հոդված/Article

Վոլոդյա Հովսեփյան

Շուկայական վերափոխումների սոցիալական հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 48-53 |

Վոլոդյա Հովսեփյան

Մարդկային կապիտալի զարգացումը և տնտեսական աճը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 57-64 |

Վոլոդյա Հովսեփյան

Տնտեսական աճը և բնակչության կենսամակարդակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 25-34 |

Հովսեփյան Վ.

Ներդրումները և տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 148-156 |

Վ. Ե. Հովսեփյան

Գիտատեխնիկական առաջադիմության դերը ազգային տնտեսության վերակառուցման ու զարգացման ռազմավարության մշակման գործում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 169-173 |