Վրեժ Գրիգորիի Քարդումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ. Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանի ասպիրանտուրա, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
01.01.2009 - 14.07.2012 թթ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության ԱՊՀ հայ համայնքների վարչություն
14.07.2012 - 2013 թթ. ՀՀ ԱԳՆ «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության Պաշտոնական այցերի բաժնի կցորդ
2013 թ-ից մինչ այսօր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (գործուղվել է ՀՀ ԱԳՆ-ից), երրորդ քարտուղար
01.09.2009 թ. մինչ այսօր Հայ - ռուսական (սլավոնական) համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային քաղաքականության ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
01.09.2010 - 01.09.2013 թթ. Հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի ավագ դասախոս, ասիստենտ
01.09.2013 թ. Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ավագ դասախոս, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Համաշխարհային քաղաքականության ոչ պետական դերակատարները», «Տնտեսական դիվանագիտություն»

Լեզուների իմացություն
Անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, պարսկերեն

Վրեժ Գրիգորիի Քարդումյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Kardumyan V.

Some issues of the contemprorary world system in the 21st Centuary | Educational-methodoliogical handbook, Yerevan, 2014, P. 200

Кардумян В.

Некоторые проблемы современной системы международных отношений | Учебно-методическое пособие/В.К. Кардумян. - Ер.:, Изд-во РАУ, 2013. – 156с.
 

Հոդված/Article

Кардумян В.

Армянская диаспора России и ее влияние на армяно-российские отношения | Россия и современный мир», № 2, 2008, Москва. С.164-171

Кардумян В.

Армянская диаспора России | «Обозреватель Observer», № 12, Москва 2007. С. 45-51

Кардумян В.

Карабахский конфликт в контексте российско-американских отношений | Взгляд из Армении, «Вестник» Российско-армянского университета (РАУ), №1 (4) (Гуманитарные науки), Ереван, 2007. С.26-36

Кардумян В.

Геополитический фактор внешней политики Армении | «Свободная мысль», №11 (1582), 2007, Москва. С.121-130
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը