Ելենա Բորիսի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982-1987 Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական Ինստիտուտ, Դիպլոմ, գերազանցությամբ, անասնաբույժի որակավորում
1987-1990 Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Ասպիրանտ
2000-2002 Երևանի պետական համալսարանի գործնական հոգեբանների պատրաստման կենտրոն, դիպլոմ, գործնական հոգեբանի որակավորում

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ «Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա», ավագ գիտաշխատող
2008 - 2013 թթ. Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարան Երևանի մասնաճյուղ, Հասարակական գիտությունների ամբիոն, ավագ դասախոս
2004 - 2007 թթ. Նորքի տուն-ինտերնատ N 1, պրակտիկ հոգեբան
1992 - 2007 թթ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Գիտաշխատող
1999 թ. Շնորհվել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Հոգեբանություն և մանկավարժություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013-2015 թթ.Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015-2017 թթ Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2002-2003 Երևանի պետական համալսարան, Հոգեբանների պատրաստման ծրագիր, մենեջեր: «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման
ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ


Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ՀՀ Հոգեբանների ասոցիացիա» ՀԿ, անդամ
«Եվրոպական կենսաքիմիկների ֆեդերացիա», անդամ

Հիմնական հոդվածների ցանկ
71 տպագրված գիտական աշխատանքներ

Ելենա Բորիսի Մուրադյան

Ավագ գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ.Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ. Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
 

Հոդված/Article

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566

Мурадян Е. Б., Саргсян Д. Ю.

Психологический аспект формирования профессиональной компетентности у студентов вузов с учетом фактора самостоятельности | Ввсшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 281-285

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Личность студента в контексте психологичкской безопасности | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Е. Мурадян

Психологическая безопасность личности: методологический аспект | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 32-34

E. Muradyan

Mental health and person’s psychological safety (diagnostic aspect) | Armenian Journal of Mental Health (Official Journal of Armenian Psychiatric Association), Abstracts presented at the Regional Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, 2011, p.59