Ելենա Բորիսի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական Ինստիտուտ, Դիպլոմ, գերազանցությամբ, անասնաբույժի Որակավորում
1987 - 1990 թթ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Ասպիրանտ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի գործնական հոգեբանների պատրաստման կենտրոն, Դիպլոմ, գործնական հոգեբանի որակավորում

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ «Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա», ավագ գիտաշխատող
2008 - 2013 թթ. Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարան Երևանի մասնաճյուղ, Հասարակական գիտությունների ամբիոն, ավագ դասախոս
2004 - 2007 թթ. Նորքի տուն-ինտերնատ N 1, պրակտիկ հոգեբան
1992 - 2007 թթ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Գիտաշխատող
1999 թ. Շնորհվել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Հոգեբանություն և մանկավարժություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2013 - 2015 թթ.Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015 - 2017 թթ. Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2002 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հոգեբանների պատրաստման ծրագիր, մենեջեր: «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ՀՀ Հոգեբանների ասոցիացիա» ՀԿ, անդամ
«Եվրոպական կենսաքիմիկների ֆեդերացիա», անդամ

Ելենա Բորիսի Մուրադյան

Ավագ գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Դ. Յու. Սարգսյան, Ե. Բ. Մուրադյան

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Վ. Պապոյան, Ա. Գալստյան, Ե. Մուրադյան, Դ. Սարգսյան

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

Աղուզումցյան Ռ. Վ., Պապոյան Վ.Ռ., Գալստյան Ա.Ս., Սարգսյան Դ. Յ., Մուրադյան Ե. Բ.

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
 

Հոդված/Article

Саргсян Д. Ю., Агузумцян Р. В., Папоян В. Р., Галстян А. С., Мурадян Е. Б.

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

Р. В. Агузумцян, В. Р. Папоян, А. С. Галстян, Е. Б. Мурадян, Д. Ю. Саргсян, Ц. С. Амирян

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566

Мурадян Е. Б., Саргсян Д. Ю.

Психологический аспект формирования профессиональной компетентности у студентов вузов с учетом фактора самостоятельности | Ввсшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 281-285

Папоян В. Р., Мурадян Е. Б., Галстян А. С.

Личность студента в контексте психологичкской безопасности | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Е. Мурадян

Психологическая безопасность личности: методологический аспект | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 32-34

E. Muradyan

Mental health and person’s psychological safety (diagnostic aspect) | Armenian Journal of Mental Health (Official Journal of Armenian Psychiatric Association), Abstracts presented at the Regional Meeting of the World Psychiatric Association, Yerevan, Armenia, 2011, p.59