Երեմ Մարութի Վարդազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակւլտետ բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
25.07.2013 թ. շնորհվել է քաղաքական գիտությունների թեկնածուի կոչում ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ 056 խորհրդի որոշմամբ
2013 թ. ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից ԵՊՀ-ի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Առկա՝ «Արդի միջազգային հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքում»
Հեռակա՝ «Աշխարհի քաղաքական քարտեզ, Աշխարհաքաղաքականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածաշրջանային պետությունների քաղաքականություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Երեմ Մարութի Վարդազարյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ե. Մ. Վարդազարյան

Տարածաշրջանային անվտանգության դերը միջազգային համընդհանուր անվտանգության համակարգում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2 (51), «Աստղիկ հրատ.», Եր. 2012 թ., էջ 180-187

Ե. Վարդազարյան

Քաղաքակրթական գործոնը ժամանակակից աշխարհում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 48-54 |