Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976–1979 ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԳԱ սիբիրի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ինստիտուտ,Կրասնոյարսկ, Ռուսաստան
1966–1971 ուսանող, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1980 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. “Շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների վերականգնումը, նրանց արժեքներով որոշ միակության բազմությունների վրա և բազմաչափ լոգարիթմական մնացքների բանաձևերը”
ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական կոչում
2007 – դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 – մ/այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 – 1993 Դոցենտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան,
1973 – 1976 Լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ, կոմպլեքս անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ, անալիտիկ երկրաչափություն, օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաներ, թվերի տեսություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

էլ. փոստ
ervand@ysu.am

Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ե. Ս. Մկրտչյան

On a representation of the Riemann zeta function (Ռիմանի զեթ ֆունկցիայի մի ներկայացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 35-38 |

Գ. Եր. Մկրտչյան , Եր. Ս. Մկրտչյան

A differentiation and divided difference formula for rational functions (Ռացիոնալ ֆունկցիաների համար դիֆերենցման և բաժանված տարբերության մի բանաձև ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 7-11 |

Ա. Ի. Պետրոսյան, Ե. Ս. Մկրտչյան

Duality in some spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում հարմոնիկ ֆունկցիաների տարածությունների երկակիությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #3, էջ 29-36 |

Ե. Ս. Մկրտչյան

Об одном обобщении формул Абеля (Աբելի բանաձևերի մի ընդհանրացման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 25-32 (ռուսերեն) |

Е.С.Мкртчян

Описание областей однородной суммируемости степенных рядов в | Известия АН Арм ССР. Т XXIII N4, 1988, 336-342
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը