Յուրիկ Միշայի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից պրոֆեսոր
2001 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1989 թ-ին դոցենտ
1988 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1998 թ-ին ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 009 խորհրդի անդամ
1999 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1998 - 1995 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր և համեմատկանան լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1988 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1982 թ-ին ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի լեզվահնչունային կաբինետի վարիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 - 2010 թթ. Գերմանիայի Մաննհայմի, Ֆրանկֆուրտի և Հայդելբերգի համալսարաններ

Օտար լեզուներ
գերմաներեն, ռուսերեն,անգլերեն (ազատ)

Յուրիկ Միշայի Գաբրիելյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գաբիրելյան Յու., Խանոյան Ն.

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր) | Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ

J. Gabrieljan

Grammatiktheorien moderner Germanistik | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 80 էջ

Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan G., Manukjan H.

Praktische Deutsche Grammatik | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան

Յու. Գաբրիելյան

Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 97 էջ |

Յ. Գաբրիելյան

Գերմաներենի տեսական քերականություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, 114 էջ |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հայերը, խեթերը և գերմանները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 54-59 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հնդեվրոպական բաղաձայների տեղաշարժը հայերենում և գերմանական լեզուներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 97-102 |

Յու. Մ. Գաբրիելյան

Հ. Հյուբշմանի տեսության զարգացումը հայագիտության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (61), Երևան 1987թ., էջ 38-50 |