Յուրի Սրապիոնի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978-1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
2002 թ. բան. գիտ. դոկտոր - «Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն» (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
1987 թ. բան. գիտ. թեկնածու - «Անահիտ» հանդեսը (ՀԽՍՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ց մինչ այսօր ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
2009-2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ
2008 թ.-ից հայոց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր
1988-2002 թթ. հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
Լիբանան, Բեյրութ, Հայկազյան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթի հիմունքներ (բակալավրիատ), արդի հայերենի հիմնախնդիրներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, գրական լեզվի նորմավորման հարցեր, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ (2015-2017. խմբի ղեկավար)
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ (2018-2020. խմբի ղեկավար)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական աստիճաններ շնորհող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Երևանի համալսարանի հրատարակչության խորհրդի անդամ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2008 թ. «Թեքեյան» մշակութային միության «Հայկաշեն Ուզունյան» ամենամյա մրցանակ-պատվոգիր
2013 թ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Մայրենիի դեսպան» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2014 թ. ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Յուրի Սրապիոնի Ավետիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան

Հոմանիշների առձեռն բառարան | Եր․, 2020 (համահեղ.` Հ. Զաքարյան)

Յ. Ս. Ավետիսյան

Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ

Յու. Ավետիսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Ռ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ |

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Յուրի Ավետիսյան

Հայոց լեզվի բառային կազմի հարստացման հիմնախնդիրներ. օտար բառեր և հայերեն համարժեքներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 71-82 |

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75 |

Յուրի Ավետիսյան, Լիանա Սարգսյան, Արսեն Մկրտչյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190 |

Յուրի Ավետիսյան

Ժամանակակից գրական արևելահայերենի ձևաբանական նորմը և Մ. Ասատրյանի «Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն» ձեռնարկը | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 194-209 |

Յուրի Ավետիսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները | Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը