Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2017 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն «Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը» թեմայով:
2011 - 2017 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն:
2008 - 2010 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա):
2004 - 2008 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ):

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2010 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, Internet

Լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (ազատ):

Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Բաղդասարյան Հ. Գ., Ազիզբեկյան Զ. Ռ.

Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211 |

Զարուհի Ազիզբեկյան

Համեմատությունը իսպանական հրաշապատում հեքիաթի գեղարվեստական համակարգում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3/21, 24-36 էջ, Հայաստան |

Z. Azizbekyan

El papel de la pizarra digital en la enseñanza de la lenguas extranjeras | Մանկավարժական միտք: 2016թ․, 1-2/60-61, 265-271 էջ, Հայաստան |

Զարուհի Ազիզբեկյան

Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3/648, 182-189 էջ, Հայաստան |

Ազիզբեկյան Զ.

Չափազանցության գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 41 - 50 |