Ժենյա Անդրանիկի Քալանթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժնի ուսանող
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Սովետահայ արձակը 1930-ական թթ.», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ գրականագիտության պատմություն», 1987, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2015 թթ. գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի վարիչ
1990 – 2007 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
1981 - 1990 թթ. հայ նորագույն գրականության ամբիոնի դոցենտ
1969 - 1981 թթ. սովետահայ գրականության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Խորհրդահայ գրականության պատմություն, Հայ գրական քննադատության պատմություն, 20-րդ դարասկզբի գրական հոսանքները, Գրական քննադատության տեսություն և մեթոդաբանություն, Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ, Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու մեթոդները, գրականագիտական դպրոցներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, Գրական քննադատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի նախագահն է, ինչպես նաև Հայաստանի գրողների միության անդամ
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2002 թ-ին ստացել է Հայաստանի գրողների միության սահմանած տարվա լավագույն քննադատ մրցանակը
2004 թ-ին պարգևատրվել է գիտության և կրթության նախարարության պատվոգրով
2009 թ-ին ստացել է ՀՀ Վարչապետի մեդալ
2011 թ. «Մովսես Խորենացի» մեդալ
2012 թ. ԿԳ նախարարության ոսկե հուշամեդալ
2015 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2015 թ. ՀԳՄ «Հրանտ Մաթևոսյան» ամենամյա մրցանակ
2016 թ. ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

Ժենյա Անդրանիկի Քալանթարյան

Պրոֆեսոր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ժենյա Քալանթարյան

Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Ж. А. Калантарян

История армянской литературно – теоретической мысли 5-19 веков | Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2015, 403с.

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Դիտանկյուն | Գրականագիտական հոդվածների ժողովածու, «Արմավ» հրատարակչություն, 2015, 307 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Եղիշե Չարենց | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 310 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հայ գրականություն | Հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, «Արևիկ» հրատարակչ., 2015թ, 255 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Գրական հորիզոններ | ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 277 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Ուրվագծեր արդի հայ գրականության | «Զանգակ» հրատ., Երևան 2006, 208 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Անդրադարձներ | «Զանգակ» հրատ., Երևան 2002, 231 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հայ գրականություն | (Միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար), «Լույս» հրատ., Երևան 2000, 198 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Վահագն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1989, 30 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հայ գրականագիտության պատմություն | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1986, 428 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա | (հատոր 2), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1984, 410 էջ

Ժ. Քալանթարյան

Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր | Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա | (հատոր 1), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1981, 617 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78
 

Հոդված/Article

Ժենյա Քալանթարյան

Imagology կամ պատկերաբանություն ըստ հայ գրականության օրինակների | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 3-18 |

Ժենյա Քալանթարյան

Հովհաննես Թումանյանի կերպարն ըստ իր նամակների | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-16 |

Ժենյա Քալանթարյան

Հովհաննես Թումանյանի հրապարակախոսությունը | Գիտության աշխարհում, 2019, 1, էջ 12-21

Ж. А. Калантарян

Специфические особенности современной армянской прозы | Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2018, 3, стр. 87-95 |

Ժենյա Ա. Քալանթարյան

Վ․ Գրիգորյանի «5-րդ փողոցի» ծննդաբանությունը․ ավանդույթ և անհատականություն | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 3(63), էջ 86-104 |

Ժենյա Ա.Քալանթարյան

1918-1921 թթ․ Հայոց պատմության գեղարվեստական արձագանքը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 4(64), էջ 392-415 |

Ժենյա Քալանթարյան

Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14 |

Ժենյա Քալանթարյան

«Բացակա» հերոսների գեղագիտական դերը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում | Մաթևոսյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 3, 34-60 էջ, Հայաստան |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Վահան Թոթովենցը և եղեռնը | «Նորք», Երևան, 2015, նո 3, էջ 128-138 |

Ժ. Քալանթարյան

Գրականագիտության բազմադիմությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 3-15 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հրանտ Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը | Տիպաբանական զուգահեռներ, Վէմ, Երևան, 2014, նո. 2, էջ 62 - 92

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Չարենցի պոեմների ներժանրային հարցեր | «Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 45-72

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Միջտեքստայնություն | «Նորք», 2012, N 2 էջ 148-159 |

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Գրականության գործառնությունը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2- 3, ԳԱԱ հրատ, Երևան, 2012, էջ 288-305 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Գրականության գործառնությունը | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2012, նո. 2-3, էջ 45 - 72

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Թոմաս Վուլֆ և Հրանտ Մաթևոսյան | «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 2. ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2011, էջ 35-65 |

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Գուրգեն Մահարու «Կյանքի գիրքը» կամ ճշմարտության տարբերակները | «Նորք», N 2, 2011, էջ 117-138 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Խորհրդածություններ Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» գրքի մասին և նրա առիթով | «Գրականագիտական հանդես», Երեւան, 2011, էջ 94- 111

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Եղեռնական իրադարձությունների արձագանքները Ակսել Բակունցի արձակում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 5-19 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Մի քանի դիտարկումներ արդի հայ վեպի ներժանրային զարգացումների մասին | «Գրական թերթ», Երեւան 2008, 5-6, 14 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Գրող, գրականություն, ընթերցող | «Նորք», Երեւան 2007, 3

Քալանթարյան Ժ. Ա.

Մաթևոսյանի դասերը | «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 1. ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2006 թ., էջ 96-108

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Գրական երկի տարաբնույթ ընկալումները | «Գրականագիտական հանդես», Երեւան 2005, Բ (Դ) պրակներ, էջ 68-77

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Արսեն Տերտերյան (դիմանկար) | «Նշանավոր ճեմարանցիներ» (հոդվածների ժողովածու), Ս. Էջմիածին 2005, էջ 437-446

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հրանտ Թամրազյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 208-211 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Քրիստոնեական թեմաներն ու խորհրդանիշները Վ. Դավթյանի պոեզիայում | «Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 148-175

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի և սաղմոսների առնչությունները | «Ս. Էջմիածին» հրատ., Երևան 1997, 67 էջ

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 19-34 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտության մի քանի հարցեր | «Քննադատական տարեգիրք», Երեւան1991, «Նաիրի» հրատ., թիվ 3, էջ 20 - 40

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Վահագն Դավթյան | «Երևանի համալսարանի» հրատ., Երևան 1991, 163

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 26-36 |

Ժ. Քալանթարյան

Հայկ Գյուլիքեխյանը քննադատ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 38-44 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Հոգեբանական գրականագիտական դպրոցը և Արսեն Տերտերյանը | «Քննադատական տարեգիրք», Երեւան 1985, «Նաիրի» հրատ. Էջ 193-219

Ժ. Քալանթարյան

Խաչատուր Աբովյանը արևմտահայ քննադատության գնահատությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 40-55 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Կեցության փիլիսոփայությունը «Եռանկյունու» մեջ (Ա. Այվազյանի մասին) | «Գարուն», Երեւան 1984, թիվ 3

Ժ. Քալանթարյան

Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործությունը սովետական շրջանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 36-45 |

Ժ. Քալանթարյան

Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982

Ժ. Քալանթարյան

Քննադատության բովանդակության պատմական զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 74-87 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

«Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից | «Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167

Ժ. Քալանթարյան

Ե. Չարենցի «Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 168-174 |

Ժ. Ա. Քալանթարյան

Չարենցի սիրո լիրիկան | «Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98

Ժ. Քալանթարյան

Դեմիրճյանի գրականագիտական հայացքները սովետական գրականության ձևավորման շրջանում126-139 | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 126-139 |