Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1993-1996 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1976-1981 թթ. ԵրՊԻ, Տեխնիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԱԿՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2004-2007 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի փոխդեկան
2002-2004 թթ. ԵՊՀ կոնֆլիկտների վերլուծության և լուծման տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար
1993-2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Մասնագիտացման ոլորտները և դասընթացներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ, սոցիոլոգիայի պատմություն, կոնֆլիկտաբանություն, դեմոկրատիա, քաղաքիացիական հասարակություն

Դրամաշնորհներ
2006-2008 թթ. Այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառման համակարգի զարգացումը հարավային Կովկասում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)
2005-2006 թթ. Հարավային Կովկասում ՀԿ-ների գործունեության օրենսդրական դաշտի սինխրոնացում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)
2003-2004 թթ. Տրանսպորտի ոլորտի ինտեգրացիա հարավային Կովկասում, USAID, Եվրասիական հիմնադրամ (ծրագրի ղեկավար)

Հասարակական գործունեություն
2019թ <<7+1>> Սոցիալական զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի հիմնադիր տնօրեն

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office

Լեզուներ
անգլերեն (բավարար), ռուսերեն (գերազանց)

Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Զինաիդա Սեդրակի Թոքմաջյան

Ազատազրկում, թե այլընտրանք | Ձեռնարկ, Երևան, «Հայաստան» հրատ. 2009, 72 էջ
 

Հոդված/Article

Zinaida Tokmajyan

Main Tendencies of Democratic Transformations in the Armenian Society within the Context of the Institutional Development (Ժողովրդավարական փոխակերպման հիմնական միտումները հայաստանյան հասարակությունում ինստիտուցիոնալ զարգացման համատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 134.5, Երևան 2011թ., էջ 33-39 |

Զ. Ս. Թոքմաջյան

Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացման գործընթացները Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 149-151 |