Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

Երիտասարդ գիտնականներին ողջունեցին և արդյունավետ աշխատանքային օր մաղթեցին ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները՝ ի դեմս դեկան Գագիկ Ղազինյանի:

 

«Ասպիրանտների և հայցորդների տարեկան գիտական նստաշրջանը երիտասարդ գիտնականներին ատենախոսության նախապաշտպանության փուլում հնարավորություն է տալիս ֆակուլտետի գիտական հանրությանը ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքը: Ընթացքում նրանք հղկում են գիտական խոսքը, ձեռք բերում աշխատանքը ճիշտ ներկայացնելու և դասախոսների սուր հարցադրումներին պատասխանելու հմտություններ»,- ասում է Իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Գևորգ Դանիելյանը:

 

Դեկտեմբերի 7-ին իրենց հետազոտական աշխատանքներն ու վերլուծությունները ներկայացրին Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Եվրոպական միջազգային իրավունքի, Քաղաքացիական իրավունքի և Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնների ասպիրանտներն ու հայցորդները:

 

Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանի զեկուցումը վերաբերում էր ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո տեղի ունեցած պետական կառավարման ձևի էվոլյուցիային:

 

Բանախոսը հանգամանալից ուսումնասիրել էր սահմանադրական դաշտում կատարված բոլոր փոփոխություններն ու դրա ազդեցությունը պետության կառավարման ձևի վրա, ինչն էլ վերջինիս թույլ տվեց հեշտությամբ պատասխանել դասախոսների կողմից հնչեցված մի շարք հարցերի: 

 

Եվրոպական միջազգային իրավունքի ասպիրանտ Նազելի Թովմասյանն էլ ներկայացրեց «Ներդրումների հասկացությունը միջազգային իրավունքում» թեմայով զեկուցում, որտեղ անդրադարձ կար միջազգային իրավական դաշտում ներդրումների հասկացության և դրանց պաշտպանության սկզբունքներին, ինչպես նաև զուգահեռներ էր անցկացված մարդու իրավունքների ոլորտի հետ:

 

Դեկտեմբերի 8-ին էլ զեկուցումներով հանդես եկան Սահմանադրական իրավունքի, Քրեական իրավունքի, Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնների հայցորդներն ու ասպիրանտները, ինչպես նաև Արցախի պետական համալսարանի (ԱրՊՀ) պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի իրավունքի ամբիոնի երկու երիտասարդ հետազոտող:

 

 

 

«Այս տարի ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի և Արցախի պետական համալսարանի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որը նպատակ ունի նպաստել ԱրՊՀ-ում իրավաբանական կրթության կատարելագործմանը: Ուստի ողջունելի է, որ այսօր մեր երիտասարդ գիտնականների հետ իրենց հետազոտությունները կներկայացնեն նաև արցախցի հայցորդները և ասպիրանտները: Սա վկայում է, որ հուշագիրը գործում է: Վստահաբար կարող եմ նշել, որ համագործակցությունը շարունակական և արդյունավետ կլինի»,- նշեց Գագիկ Ղազինյանը և հավելեց, որ համագործակցության շրջանակում ԱրՊՀ իրավունքի ամբիոնի մի շարք դասախոսներ կմասնակցեն նաև դեկտեմբերի 12-ին կայանալիք ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեկան գիտաժողովին:

Այն կազմակերվել էր Հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության և հայոց լեզվի ամբիոնների կողմից:

 

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանը, ով բարի երթ մաղթեց գիտաժողովին:

 

«Այսօր այստեղ գտնվելն ինձ համար մեծագույն հաճույք է: Նախ ուզում եմ Ձեզ փոխանցել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, մասնավորապես Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հայրապետական օրհնությունը: 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին ունեցանք մտավորականներ, որոնք անցան եկեղեցական կրթության միջով և նրանց շնորհիվ ունեցանք մեծ ձեռքբերումներ գրականագիտության, գրականության պատմության և այլ ասպարեզներում: Մեզ համար կան անուններ, որոնք անկարելի է երբևէ մոռանալ, և այդ անուններից մեկն էլ Մանուկ Աբեղյանինն է»,- ասաց Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանը:

 

Հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ Աննա Աբաջյանը ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի անունից ողջունեց ներկաներին:

 

«Անգնահատելի է Աբեղյանի գիտական բեղմնավոր վաստակը հայագիտության զարգացման մեջ: Ականավոր գիտնականը արգասաբեր գործունեություն է ծավալել հայագիտության գրեթե բոլոր բնագավառներում՝ միջնադարյան քնարերգություն, առասպելաբանություն, ժողովրդական վիպասանություն ու էպոս, տաղաչափություն և այլն: Նրա լեզվաբանական աշխատությունները մնայուն ու կոթողային գործեր են, իսկ հայոց լեզվի տեսությունը՝ հայերենի բոլոր մակարդակների մասին երբևէ ստեղծված դասական անփոխարինելի աշխատություն»,- ասված էր ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի ողջույնի խոսքում:

 

Ներկաներին ողջույնի խոսք հղեց նաև Մանուկ Աբեղյանի թոռնուհին՝ բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հասմիկ Աբեղյանը: Նա ներկայացրեց իր հուշերը պապի մասին և շնորհակալություն հայտնեց ԵՊՀ ղեկավարությանը, Հայոց լեզվի պատմության և Հայոց լեզվի ամբիոններին՝ գիտաժողովը կազմակերպելու համար:

 

«Երջանիկ եմ, որ պապս իր գիտական վաստակի շնորհիվ մինչ օրս գնահատվում է ըստ արժանվույն: Համոզված եմ նաև, որ գալիք սերունդները նույնպես կհիշեն և շատ բան կսովորեն նրանից»,- նշեց Հասմիկ Աբեղյանը:

 

Գիտաժողովին զեկուցումներով հանդես եկան 14 մասնակիցներ ԵՊՀ-ից, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և գրականության ինստիտուտներից, Վանաձորի պետական համալսարանից: «Աբեղյանական արդի ուղղագրության անհիմն քննադատությունները» թեմայով զեկուցմամբ հանդես եկավ Աննա Աբաջյանը:

 

«Ուղղագրության փոփոխման հարց կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ այն համապատասխանի տվյալ լեզվի հնչյունական համակարգին: Հայերենի գործող ուղղագրության մեջ հմտորեն միահյուսված են հնչյունական ու ավանդական սկզբունքները: Դրանք միանգամայն համապատասխանում են արդի գրական արևելահայերենի ոգուն ու էությանը: Առաջարկում եմ «Լեզվի մասին» օրենքում հստակ ձևակերպել, որ գործող ուղղագրությունը պարտադիր է բոլոր հայերի համար: Արդի արևելահայերենի ուղղագրությունը փոխելու փորձերն անիմաստ են, անարդյունավետ, հակապատմական, վտանգավոր ու կործանարար բոլոր առումներով»,- իր ելույթում ասաց Աննա Աբաջյանը:

 

Գիտաժողովի ընթացքում ներկաներն իրենց հարցերն էին ուղղում զեկուցողներին:

 

ԵՊՀ-ի և Սոցիալական աշխատանքի հայաստանյան ասոցիացիայի համատեղ ջանքերով կազմակերպված գիտաժողովը նվիրված էր Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ծննդյան 13-ամյակին:

 

Բացման խոսքով հանդես եկավ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան Արթուր Մկրտիչյանը: Նա շնորհավորեց ֆակուլտետի բոլոր աշխատակիցներին, ուսանողներին. «Այսօր մեր ֆակուլտետի ծննդյան օրն է: Այսօրվա գիտաժողովն էլ մեր ամենամյա, ավանդույթ դարձած գիտաժողովն է: Շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ այն միջազգային բնույթ ունի: Սա ոչ միայն լավ առիթ է լսելու մյուսների կարծիքները, այլև աշխարհին ներկայացնելու սեփական դիրքորոշումը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ»:

 

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի փոխդեկան Անահիտ Սահակյանը շնորհակալություն հայտնեց Սոցիալական աշխատանքի հայաստանյան ասոցիացիային՝ գիտաժողովի կազմակերպման աշխատանքներին աջակցելու համար և նշեց, որ այն անցկացվում է ասոցիացիայի երկու ծրագրերի շրջանակում:

 

«Առաջինը ՄԱԿ-ի ժողովրդավարության հիմնադրամի դրամաշնորհով իրականացվող ծրագիրն է, որի շրջանակում փորձում ենք ակտիվացնել քաղաքացիական հասարակության և քաղաքացիների մասնակցությունը տեղի ունեցող սոցիալական ռեֆորմներում, իսկ երկրորդը Եվրամիության և Ավստրիական համագործակցության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «HILFSWERK AUSTRIA» կազմակերպության հետ իրականացվող ծրագիրն է, որը նվիրված է տարածաշրջանում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան) սոցիալական աշխատանքի զարգացմանը»,- ասաց տիկին Սահակյանը:

 

 

Գիտաժողովի շրջանակում տեղի ունեցան երկու պլենար նիստեր՝ «Տրանսազգային սոցիալական աշխատանքը՝ որպես սոցիալական աշխատանքի գիտական հենք» և  «Սոցիալական աշխատանքի գիտական ընդհանրացման ներկա դիսկուրսը ՀՀ-ում» խորագրերով: Երկրորդ նիստի ժամանակ քննարկվեց նաև «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» օրենքի անհրաժեշտությունը, անդրադարձ կատարվեց երեխաների պաշտպանության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի տեսականացման խնդիրներին:

 

Զեկուցումներով հանդես եկան մասնակիցներ Ավստրիայից, Խորվաթիայից, ԱՄՆ-ից, Նորվեգիայից, Գերմանիայից:

 

Գիտաժողովից հետո Սոցիալական աշխատանքի հայաստանյան ասոցիացիայի, Հայաստանի պետական մանկավարժական և Գյումրու մանկավարժական համալսարանների միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

 

 

Մասնակիցների շարքում են ինչպես ուսանողներ, երիտասարդ և արդեն ճանաչված գիտնականներ, այնպես էլ գիտակրթական հիմնադրամների ղեկավարներ աշխարհի տարբեր երկրներից (ՌԴ, ԱՄՆ, Շվեյցարիա, Իռլանդիա, Գերմանիա, Դանիա): 

 

Համաժողովի նպատակն է քննարկել և լուծել գիտությանն առնչվող մի շարք հիմնախնդիրներ, ամրապնդել Առաջին համահայկական գիտական համաժողովի արդյունքում ստեղծված Սփյուռքահայ գիտնականների ասոցիացիայի հետ գիտության ոլորտում ժամանակակից մեթոդների ինտեգրումը, որն ուղղված է երիտասարդ հայ գիտնականների աջակցմանն ու Հայաստանում առկա գիտական դպրոցներում ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը: Համաժողովին Մայր բուհից ներկա էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոֆեսորադասախոական կազմի ներկայացուցիչներ:

 

 

Բացման խոսքերով հանդես եկան ՀՀ ԳԱԱ երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Գևորգ Վարդանյանը և ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը:

 

Գևորգ Վարդանյանը ողջունեց բոլորին և ներկայացրեց նախորդ համաժողովի արդյունքները. «Առաջին համաժողովում դասախոսությունների, կլոր սեղանների ընթացքում քննարկվեցին հնարավոր բոլոր նախապայմանները՝ ուղղված հայ գիտության առաջընթացին: Արդյունքում որպես այդ գործի հաջողության գրավական՝ դիտվեց Սփյուռքահայ գիտնականների ասոցիացիայի հիմնադրման գաղափարը»:

 

Գևորգ Վարդանյանի խոսքով՝ Երկրորդ համահայկական գիտական համաժողովը նպատակ ունի մեկ սեղանի շուրջ հավաքել Սփյուռքի և Հայաստանի նշանավոր գիտնականներին և այդպիսով գտնել վճռորոշ հիմնախնդիրների լուծման ուղիները:

 

ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էլ, ակադեմիական հանրության կողմից ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին, նշեց, որ կազմակերպվող քննարկումները, կլոր սեղանները նպաստում են Հայաստանում գիտության ու տեխնոլոգիաների զարգացմանը. «Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը նաև հայազգի երիտասարդ գիտնականների ներուժը ճիշտ օգտագործելն է մեր հանրապետության տնտեսության առաջընթացի գործում»:

 

ՀՀ գիտական կազմակերպությունների երիտասարդ գիտնականները համաժողովի շրջանակում հնարավորություն ունեն պաստառային ու բանավոր զեկուցումներով ներկայացնել իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները:

 

Համաժողովին Երևանի պետական համալսարանից «Կենսաջրածին՝ խմորում, հիդրոգենազի և պրոտոնային ԱԵՖ-ազի դերը» թեմայով զեկուցմամբ հանդես եկավ ԵՊՀ կենսաբանության ԳՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս Կարեն Թռչունյանը:

 

Տեղեկացնենք, որ համաժողովն անցկացվում է  նոյեմբերի 6-8-ը: 

Գիտափառատոնի բացման արարողությանը մասնակցում էին ՀՀ ԿԳ փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը, «Ռուսալ Արմենալ» գործարանի գլխավոր տնօրեն Ադոլֆ Զալցմանը, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոռեկտորները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հանրապետության մի շարք դպրոցների աշակերտներ և ուրիշներ:

 

Միջոցառմանը ներկա էր նաև ՀՀ ԿԳ փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը, ով շրջեց տաղավարներով, զրուցեց ուսանողների և ցուցադրությունների այլ մասնակիցների հետ, ինչպես նաև մասնակցեց գիտափառատոնի շրջանակում  անցկացվող դասախոսություններին և գիտահանրամատչելի ֆիլմերի ցուցադրություններին: 

 

 

 

ԵՊՀ մեծ դահլիճում գիտափառատոնի պաշտոնական բացման արարողությանը բացման խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը և Ադոլֆ Զալցմանը:

 

«Գիտափառատոնն ունի բնագիտական ուղղվածություն, սակայն վստահ եմ, որ հասարակական և հումանիտար թևի ուսանողները նույնպես հետաքրքրվածությամբ կհետևեն միջոցառման ընթացքին: Հայաստանյան բուհական համակարգում այս աննախադեպ փառատոնի անցկացման նպատակն է երիտասարդների շրջանում սեր արթնացնել դեպի գիտությունը դեռևս աշակերտական նստարանից»,- ասաց Ռուբեն Մարկոսյանը:

 

Ըստ կազմակերպիչների՝ փառատոնի շրջանակում հանրապետության տարբեր դպրոցների շուրջ 3.000 աշակերտներ են այցելել Մայր բուհ: Հարկ է շեշտել, որ դպրոցների հետ աշխատանքրը համակարգվել է ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչության կողմից:

 

«Ռուսալ Արմենալ» գործարանի գլխավոր տնօրեն Ադոլֆ Զալցմանն էլ ընդգծեց, որ գիտափառատոնի հիմնական նպատակը գիտության տարբեր ճյուղերի գործունեությունն ընկալելի ու մատչելի դարձնելն է հասարակության տարբեր շերտերի, հատկապես ուսանողների և աշակերտների համար:

 

Այնուհետև հեղուկ ազոտում սառեցված խորհրդանշական կարմիր ժապավենի կոտրմամբ ազդարարվեց միջոցառման սկիզբը: Մայր բուհի կենտրոնական մասնաշենքի նախասրահում, դահլիճներում և գրադարանի մասնաշենքում տեղադրված տաղավարներում մասնակիցները սկսեցին իրենց ցուցադրությունները:

 

 

Կենտրոնական մասնաշենքում գործում էին «Գյուտարարություն»,  «Գիտություն», «Տեխնոլոգիաներ», «Ռոբոտաշինություն», «Ալյումինի արտադրություն» բնագավառները ներկայացնող տաղավարներ: «Գյուտարարություն» հատվածում մասնակիցների համար անցկացվում էին միկրոէլեկտրոնիկայի վերաբերյալ վարպետության դասեր, իսկ «Գիտություն» հատվածում՝ տարաբնույթ փորձեր և ցուցադրություններ՝ մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռելով համտեսելու մոլեկուլային խոհանոցի խորտիկները:

 

«Տեխնոլոգիաներ» ոլորտը ներկայացնող տաղավարում ինչպես ուսանողները, այնպես էլ աշակերտները կարողացան խորասուզվել վիրտուալ իրականության մեջ, մտքի ուժով ղեկավարել առարկաները, եռաչափ գրիչների միջոցով ստեղծել ծավալային կառուցվածքներ, սմարթֆոններն օգտագործել որպես մանրադիտակ, ինչպես նաև վարել գիրոսկուտերներ: «Ռոբոտաշինություն» հատվածում մասնակիցները հեռակառավարման վահանակների միջոցով «կենդանացնում էին» ռոբոտներին և հետևում արհեստական ինտելեկտի զարմանահրաշ դրսևորումներին:

 

 

«Մենք հանրության ենք ներկայացնում եռաչափ տպագրիչներ և մանիպուլյացիոն ռոբոտներ, որոնց հանդեպ, ի դեպ, մեծ հետաքրքրություն կա: Պետք է նշեմ նաև, որ տպավորված եմ հայ մասնակիցների տաղավարներով, որտեղ ռոբոտները ցատկում են, քայլում և կոնկրետ առաջադրանքներ կատարում: Իսկապես, շատ հաջողված միջոցառում է»,- ասում է «Ռոբոտաշինություն» հատվածի Ռոստովի հարավային դաշնային համալսարանի տաղավարում ժամանակակից սարքավորումներ ներկայացող Ալեքսանդրա Լիսինան:

 

Փառատոնի մասնակից «Arloopa» ընկերության նախագծերի ղեկավար Արմինե Ղազարյանը ԿԳ փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանին ներկայացրեց «ARLOOPA» հավելվածը, որի միջոցով իրական միջավայրում կարելի է տեսնել ինտերակտիվ բովանդակություն:

 

«Դասագրքերը ևս կարող են դառնալ անիմացիաներով և տեսահոլովակներով, ինչը կնպաստի կրթական գործընթացը շատ ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելուն»,- ընդգծեց Արմինե Ղազարյանը:

 

Նշենք, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը, որի հիմնադրման 70-ամյակը համալսարանը տոնել է հոկտեմբերին, և ԵՊՀ ձեռներեցության զարգացման կենտրոնն առանձին տաղավարներով ներկայացնում էին իրենց գործունեությունը, ցուցադրություններին մասնակցում էին նաև ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ: Գիտափառատոնին կամավորների մասնակցությանը մեծապես աջակցել է նաև ԵՊՀ ուսանողական խորհուրդը:

 

Ցուցահանդեսի աշխատանքներին զուգահեռ՝ ԵՊՀ մեծ դահլիճում անցկացվում էին դասախոսություններ և «Գիտություն 2.0» («Наука 2.0») հեռուստաալիքի գիտահանրամատչելի ֆիլմերի ցուցադրություններ: 

 

 

Ապագայի բժշկության մասին փառատոնի մասնակիցներին պատմեց բարձրակարգ բժիշկ-թերապևտ, լրագրող Ալեքսեյ Վոդովոզովը: Օգտակար մանրէների և բակտերիաների մասին դասախոսությամբ հանդես եկավ Մոսկվայի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետում գործող մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի ղեկավար Անդրեյ Շեստակովը: Իսկ ալյումինի արտադրության տեխնոլոգիային և վերամշակմանն արդրադարձավ տեխն. գիտ. թեկնածու, «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի տեխնոլոգիայի և որակի գծով տնօրեն Արտյոմ Անդրիասյանը: Փառատոնի հյուրերը մասնակցեցին նաև ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Հայկ Իշխանյանի կողմից ներկայացվելիք «Հետաքրքրաշարժ գիտություն» խորագրով ինտերակտիվ դասախոսությանը: