Գիրք/Book

Ամալյա Բաբայան

20 հանդիպում անգլերենի հետ /ինքնուսույց/ | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 368 էջ

Ռ. Մելիքյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Մկրտչյան

Diplomacy and Press | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ

Արմենակ Մանուկյան

Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ

Կ․ Ավետիսյան

Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

Ю. М. Мовсисян, С. С. Давидов

Алгебры близкие к квазигруппам | Ленанд. 2018, 408 сс.
1   2   3   4   5   6   7   8   653

Հոդված/Article

Սմբատ Խ․ Հովհաննիսյան

Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ՝ PowerPoint-ի միջոցով | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1, էջ 208-224 |

Հայկ Ավետիսյան, Անժելա Թադևոսյան

Ռաֆիկ Թորոսյանի հետազոտությունները Օշականի դամբարանադաշտում | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 162-174

Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան, Գագիկ Սարգսյան

Հայաստանի մեգալիթյան հուշարձանները և դրանց դասակարգման խնդիրը | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 60-68

Հայկ Ավետիսյան, Պավել Ավետիսյան, Ռուբեն Բադալյան, Ֆրինա Բաբայան, Արսեն Բոբոխյան

Արագածի թիկունքում ընդհանուր ներածական | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 5-9

Ռաֆիկ Նահապետյան

Փավստոս Բյուզանդը վաղ միջնադարյան Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին | Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2018, 71, էջ Է-Ի |
1   2   3   4   5   6   7   8   4879

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

Aram Hakhumyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel Shoukourian, Valery Vardanian, Yervant Zorian

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A
1   2   3   4   5   6   7   8   29

Թեզիս/Thesis

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Samvel Sarkisyan, Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky

Modern Problems of Mechanics and Mathematics | Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp. |

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.

N. G. Aharonyan

Two random points in a convex domain | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 17-18 pp.

K. Avetisyan, K. Guerlebeck

On some Hardy-Littlewood type inequalities for weighted spaces in reduced quaternions | International Conf. dedicated to 90th anniversary of S. Mergelyan, 20-25 May 2018, Yerevan, Armenia. 2018, p. 18 |
1   2   3   4   5   6   7   8   412
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ