ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2009 #3(220)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2009 #3(220)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #3(220)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #3(220)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #3(220)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #3(220)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2009  #2(219)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2009 #2(219)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #2(219)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #2(219)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #2(219)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #2(219)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2009 #1(218)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2009 #1(218)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #1(218)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2009 #1(218)

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #1(218)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2009 #1(218)

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ