Կառուցվածք
Ընդհանուր հարցերի հանձնաժողով

Ընդհանուր հարցերի հանձնաժողովը պատասխանատու է ՈՒԳԸ ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպմանը և անհրաժեշտության դեպքում աջակցում է ֆակուլտետային ՈՒԳԸ աշխատանքների կազմակերպմանն ու իրականացմանը:


Ընդհանուր հարցերի հանձնաժողովի կազմը

 Անահիտ Սուքիասյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Արթուր Թովմասյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Արմինե Գևորգյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Հասմիկ Վարդանյան  Աստվածաբանության ֆակուլտետ
 Աստղիկ Պողոսյան  Արևելագիտության ֆակուլտետ
 Անուշիկ Ոսկանյան  Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ
 Մերի Կարապետյան  Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
 Լուիզա Մելիքսեթյան  Իրավագիտության ֆակուլտետ
 Անի Կովալենկո  Կենսաբանության ֆակուլտետ
 Հռիփսիմե Կոստանյան  Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
 Արմինե Մովսիսյան  Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
 Արմեն Միրզոյան  Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
 Գայանե Հովհաննիսյան  Պատմության ֆակուլտետ
 Ալբերտո Հովհաննիսյան  Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
 Անի Նալբանդյան  Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 Էլլադա Գասպարյան  Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 Ալիսա Ավետիսյան  Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 Արթուր Մուրադյան  Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
 Աստղիկ Մնացականյան  Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
 Հայկ Գևորգյան  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
 Թադևոս Մարկոսյան  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կոնտակտներ

 ՈՒԳԸ նախագահ՝ Վանատուր Շերենց

 Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, Ուսանողական գիտական ընկերություն

 Էլ. փոստ՝ sss@ysu.am

Հեռ.՝  (+374 60) 71-01-94 (ՈՒԳԸ աշխատասենյակ)
   (+374 60) 71-02-94 (ՈՒԳԸ նախագահ)

 

Բաժանորդագրվել ծանուցումներին