ՈՒԳԸ նախագահ՝ Վանատուր Շերենց
Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, Ուսանողական կենտրոն (6-րդ հարկ)
Հեռ.՝ (+374 60) 710194, 1194 (ներքին),
Էլ. փոստ՝ sss@ysu.am