ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.4 (14)
Հասարակական գիտություններ (Իրավագիտություն եվ քաղաքագիտություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անի Աթանեսյան
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում վեճերի լուծման արդյունքում ընդունված որոշումների կատարման համար ողջամիտ ժամկետ սահմանելու առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 8-12
Անի Խլղաթյան
Օդային հաղորդակցության համընդհանուր իրավական կարգավորման միջազգային իրավական հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 13-16
Աննա Ավետիսյան
Ինչո՞ւ կնքել ֆակտորինգի պայմանագիր, եթե կարելի է կնքել ցեսիայի պայմանագիր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 17-22
Առնոլդ Վարդանյան
Վարույթի հանրային մասնակիցների որոշումների և գործողությունների (անգործության) բողոքարկումը մինչդատական վարույթում` ՀՀ սահմանադրության 18-րդ, 19–րդ և ՄԻԵԿ 6–րդ հոդվածների լույսի ներքո
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 23-30
Գարիկ Աբելյան
Որոշ նկատառումներ գրավի ինստիտուտի վերաբերյալ` ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 31-36
Լիաննա Սահակյան
Վերաքննության կարգով բողոքի քննության սահմանները քրեական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 37-40
Լիլի Դրմեյան
Խոսքի ազատության իրավունքի և հասարակական գործիչների պատվի ու արժանապատվության պաշտպանության հարաբերակցությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 41-48
Լուիզա Մելիքսեթյան
Էական մոլորության՝ որպես գործարքի անվավերության պայմանի տեսական և իրավակիրառ առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 49-53
Հովհաննես Հովհաննիսյան
Կալանավորումը որպես խափանման միջոց` ըստ ՀՀ քրեական դատավարության գործող և նոր օրենսգրքի նախագծի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 54-60
Մարիետտա Մնացականյան
Անմեղության կանխավարկածը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 61-66
Մարտուն Ստեփանյան
Բաժնետոմսերի կոնսոլիդացիայի արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 67-72
Մերի Մոսինյան
Մասնավոր փորձաքննության արդյունքում ստացված եզրակացությունը՝ որպես ապացույց քաղաքացիական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 73-76
Սարգիս Իսոյան
Տիրապետման բարեխղճությունը` որպես անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման նախադրյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 77-82
Տիգրան Դադունց
Ուրիշի գույքն օգտագործելու իրավունքի (ուզուֆրուկտ) ինստիտուտի ներդրման որոշ խնդիրներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 83-87
Քրիստինե Ալեքսանյան
Մեղքի հասկացությունը պայմանագրային պատասխանատվությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 88-93
Քրիստինե Գալստյան
Մեղադրյալի՝ սուտ ցուցմունք տալու հնարավորությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 94-98
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալվարդ Սարգսյան
Ջրային գործոնն արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 101-105
Անդրանիկ Գրիգորյան
«Հյուսիսային հոսք» գազանախագիծը ՌԴ-Եվրոպա էներգետիկ համագործակցության համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 106-111
Աննա Մկրտչյան
Սինգապուր. պետականաշինության և զարգացման՝ Հայաստանում կիրառելի դրույթներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 112-117
Աստղիկ Ազիզյան
Հարավային Կովկասի էթնոքաղաքական հակամարտությունների դրսևորման տեղեկատվական-հոգեբանական ոլորտների նմանությունները և տարբերությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 118-121
Արամ Մանուկյան
Ահաբեկչության բազմաբովանդակության արտահայտությունը դրա սահմանման գործընթացներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 122-125
Արգինա Դավթյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 126-129
Գրիգոր Բալասանյան
ԱՄՆ-ը, ԵՄ-ն և ՌԴ-ն հարավկովկասյան հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 130-136
Էդկար Չախոյան
Վրաց-թուրքական հարաբերությունների զարգացման դինամիկան 2003-2013 թթ.
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 137-142
Ռիմա Խալաթյան
Լիդերի ձևավորման առանձնահատկությունները հետխորհրդային Հայաստանում (1988-1995 թթ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 143-147
Սերգեյ Հովհաննիսյան
Վրաստանի էներգա-տարանցիկ քաղաքականության հիմնադրույթները և հեռանկարները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.4 (14), հասարակական գիտություններ, էջ 148-153