ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.2 (19)
Հասարակական գիտություններ (հայ բանասիրություն, ռոմանագերմանական բանասիրություն, ռուս բանասիրություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.2 (19),  հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀԱՅ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արևիկ Լալայան
Համեմատությունը Հովհաննես Շիրազի «Թոնդակեցիները» պոեմում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 7-13
Քրիստինե Աղաբեկյան
Անվան ըմբռնումը հին հնդկական և վաղ չինական լեզվափիլիսոփայության մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 14-22
Առլինա Սարգսյան
Դիցաբանական և առասպելական շերտերը Վ. Թոթովենցի «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 23-30
Աստղիկ Սողոյան
Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 31-39
Արաքսյա Դավթյան
Թեոդիկի գրքագիտական և մատենագիտական գործունեությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 40-47
Արմինե Գևորգյան
Ա. Մեյեն պատմահամեմատական լեզվաբանության տեսաբան
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 48-56
Լիլյա Հարությունյան
Հայ ժողովրդական հանելուկները՝ Սարգիս Հարությունյանի մեկնաբանությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 57-67
Մարիամ Աղաբաբյան
Մտավորականի արտացոլքը հայ և արտասահմանյան գրականության երկու էջերում (Նար-Դոս և Քնյութ Համսուն)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 68-73
Մարիանա Բոցինյան
Խոսքիմասային պատկանելության խնդիրը հոմանշության որոշման հարցում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 74-78
Արծվիկ Սարգսյան
ՀՀ և ՌԴ բարձրագույն կրթության համակարգերի առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 79-90
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ամալյա Սողոմոնյան
Ուոլթ Ուիթմենի լիրիկան
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 93-102
Անահիտ Բագրատունյան
Խորխե Լուիս Բորխես. Կյանքի և մահվան սահմանագծին («Ալեֆը» ժողովածու)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 103-113
Գոհար Մնացականյան
«Familie/ընտանիք» հասկացույթի լեզվական առկայացման միջոցների համեմատությունը գերմաներենում և հայերենում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 114-124
Էմմա Բաղդասարյան
Ռասիզմի հաղթահարման խնդիրը Հարփըր Լիի «Ծաղրասարյակ սպանելը» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 125-136
Նարե Թամոյան
Անգլերենի ներողամտություն հայցող հիմնական կառույցների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 137-147
Նորայր Միրաքյան
Ցեղասպանության մեղմասությունները քաղաքական դիսկուրսում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 148-154
Ստելլա Պողոսյան
Միջանկյալ և ներդրյալ նախադասությունների համեմատական վերլուծությունը թոքշոուներում և լրագրական հոդվածներում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 155-164
ՌՈՒՍ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայարփի Ղազարյան
Ընտրության խնդիրը Ա. Սոլժենիցինի երկմասանի պատմվածքներում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 167-173
Աննա Խիզանցյան
Ի. Տ. Պոսոշկովի` «Գիրք աղքատության և հարստության» աշխատության լեզվական առանձնահատկությունները (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 174-184
Արմինե Հայրապետյան
Միակազմ նախադասությունները Աննա Ախմատովայի պոեզիայում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 185-191
Կարպիս Անումյան
Գնահատողական դարձվածները և նրանց իմաստային դասակարգումը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 192-201
Քրիստինա Ղուլյան
«Ճակատագիր» բառը ռուսերեն և հայերեն լեզուներում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 202-208
Մարիամ Արշակյան
Խոսողական ակտ: Վարվելակարգ: Հաճոյախոսություն (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 209-219
Օլյա Փանոսյան
Հատուկ անունները Մ. Ե. Սալտիկով-Շչեդրինի հեքիաթներում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 220-226
Սերինե Մկրտչյան
Անձանց անվանումները՝ ըստ մասնագիտության, ժամանակակից ռուսաց լեզվում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 227-233
Վերա Ադամյան
Պերֆորմատիվ խնդրանք (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.2 (19), հասարակական գիտություններ, էջ 234-242