ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.3 (20)
Հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.3 (20),  հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անի Խուրշուդյան
Սերվիտուտը ՀՀ քաղաքացիական իրավունքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 5-15
Աննա Հարությունյան
Ոչ նյութական վնասի ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական իրավունքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 16-25
Առնոլդ Վարդանյան
Դատավորի անկողմնակալ լինելու և երևալու հետ կապված հիմնահարցերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 26-38
Աստղիկ Խուդինյան
Գերմանիայի պետական կարգը և իրավունքը նացիստական դիկտատուրայի շրջանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 39-46
Արման Բաբախանյան
Դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 47-58
Գոհար Բեգոյան
Մասնավոր ուղղիչ հիմնարկների արդյունավետությունը և դրանց նախատեսման նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 59-70
Դավիթ Բակլաչյան
Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման կարգն ու հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 71-77
Էմմա Օհանյան
Իտալիայի և Հայաստանի պետական կառավարման ձևերի համեմատական բնութագիրը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 78-85
Ժաննա Հակոբյան
Կյանքի սկզբի հետ կապված քրեաիրավական հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 86-93
Լիանա Ղազարյան
Ապացուցման գործընթացում պաշտպանի իրավունքների ընդլայնումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 94-103
Լուիզա Մելիքսեթյան
Որոշ խնդիրներ անհիմն հարստացման ինստիտուտի վերաբերյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 104-112
Կարեն Մելիքսեթյան
Խոշտանգման համար քրեական պատասխանատվությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 113-122
Հակոբ Շահբանդարյան
Ապօրինի հարստացման համար քրեական պատասխանատվությունը որպես նորույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 123-132
Հասմիկ Նազարեթյան
Կողմերի համաձայնությամբ վերաքննությունից հրաժարվելը՝ որպես դատական պաշտպանության իրավունքի սահմանափակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 133-142
Հրանտ Ջիլավյան
Գաղտնի քննչական գործողությունների որոշ հիմնախնդիրներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 143-154
Մանուել Սարգսյան
Թեոկրատական և կրոնականացված պետությունների համեմատական բնութագրերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 155-161
Մարիաննա Գրիգորյան
Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները լուծարման և բաժանման ձևով վերակազմակերպման դեպքերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 162-171
Մարտուն Ստեփանյան, Քրիստինե Գալստյան
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման համակարգերի համեմատական վերլուծություն: Մասնավոր հարկադիր կատարման համակարգի առավելությունները և թերությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 172-181
Նանե Մելքոնյան
Առերեսում քննչական գործողության առանձին հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 182-191
Պետիկ Մկրտչյան
Մինչդատական վարույթի սահմանները IN REM և IN PERSONAM: Որոշ հիմնախնդիրներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 192-207
Ռուզաննա Խուդավերդյան
Համագործակցության վարույթի ներդրման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 208-216
Սամվել Ջաբաղյան
Պարտապան կազմակերպության գույքի վրա բռնագանձում տարածելու առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 217-225
Սեյրան Սահակյան
Փոխառության պայմանագրի գրավոր ձևը և հատուցելիությունը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 226-236
Վիկտորյա Հակոբջանյան
Սահմանադրական դատարանի որոշումների կիրառման հիմնախնդիրները դատական ակտերի վերանայման համակարգում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 237-244
Տաթևիկ Գզիրյան
Հաշտարարության ինստիտուտի հետ կապված որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 245-256
Տաթևիկ Սողոյան
Նախաքննության ժամկետների հետ կապված որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ քրեական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 257-265
Տաթև Մարտիրոսյան
Հանրային ծառայության ոլորտի օրենսդրական կարգավորման խնդիրները, միասնականության ապահովման անհրաժեշտությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 266-277
Տաթև Փանոսյան
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների իրավական կարգավիճակը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 278-289
Կարոլինա Հարությունյան
ՉԺՀ ժողովրդական դատախազությունը որպես պետական իշխանության ինքնուրույն մարմին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.3 (20), հասարակական գիտություններ, էջ 290-294