ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.1 (27)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, ինֆորմատիկա եվ կիրառական մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ֆարմացիա, ֆիզիկա եվ ռադիոֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.1 (27), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2019, 1.1 (27)
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ