ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.2 (28)
Հումանիտար եվ հասարակական գիտություններ (Աստվածաբանություն, արեվելագիտություն, գրականագիտություն, իրավագիտություն, լեզվաբանություն, պատմություն, տնտեսագիտություն եվ կառավարում, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ, 2019, 1.2 (28)
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անդրիկյան Արման
Հայկական եկեղեցիների իրավական կարգավիճակը Թուրքիայում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 7-13
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աբգարյան Մարգարիտա
Թուրքական հարսանեկան ավանդույթներն ու ծեսերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 17-26
Սահակյան Հրանտ
Վաղ նոր պարսկերենի ձեվավորումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 27-35
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Առաքելյան Համլետ
Հոգու և դեպի մահ շարժվող մարմնի կոնֆլիկտն ՈՒ. Բ. Եյթսի ուշ շրջանի բանաստեղծություններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 39-48
Գրիգորյան Ալվինա
Գյուղաշխարհի հերոսները Հակոբ Մնձուրու «Կապույտ լույս», «Արմտան», «Կռունկ, ուստի՞ կուգաս» ժողովածուներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 49-57
Հովհաննիսյան Միհրան, Եղիազարյան Սամվել
Արյան հոսքը Վ. Ոսկանյանի «Շշուկների մատյանը» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 58-65
Ճաղարյան Լուսինե
Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի ուղղակի և միջնորդավորված թարգմանությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 66-76
Մարկոսյան Արմինե
Անցյալի ներկայությունը և նախկին ստրուկների ինքնության խնդիրը Թոնի Մորրիսոնի «Սիրեցյալը» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 77-83
Սահակյան Անահիտ
Հակադրությունների միասնության գաղափարն ՈՒիլյամ Բլեյքի «Դրախտի և դժոխքի ամուսնությունը» պոեմում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 84-90
Սողոմոնյան Ամալյա
Իտեն Հոուլիի «Ամերիկյան երազանքը» Ջոն Սթայնբեքի «Մեր հոգսերի ձմեռը» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 91-99
Անումյան Կարպիս
Կ. Դ. Բալմոնտի «Մարևո» բանաստեղծական ժողովածուի որոշ մոտիվների մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 100-107
Արշակյան Էդգար
«Մաիր աստղը» բանաստեղծական շարքը Ֆ. Սոլոգուբի դիցաստեղծման համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 108-119
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բաբախանյան Արման
Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս հաշվի առնվող հանգամանքները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 123-132
Բարսեղյան Գևորգ
Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 133-144
Բեգոյան Լալա
Քրեական պատասխանատվությունը վտանգի մեջ թողնելու համար
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 145-156
Բուլղադարյան Միհրան
Իրավական մշակույթի զարգացումը որպես իրավական նիհիլիզմի հաղթահարման միջոց
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 157-165
Գասպարյան Կլարա
Դատական տուգանք դատավարական սանկցիայի որոշ հիմնախնդիրներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 166-178
Գրիգորյան Մարիաննա
Հափշտակության ավարտի պահի հետ կապված հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 179-190
Թադևոսյան Լեյլի
Իրավունքի ձեվային որոշակիությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 191-195
Պետրոսյան Լառա
Դատական քննության սահմանների հիմնախնդիրը քրեական գործերը անջատելու դատավարական կարգավորումների համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 196-208
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ավետիսյան Մարի
Թարգմանչի կեղծ բարեկամների դասակարգումը, դրանց ուսումնասիրությունը գերմաներենի և անգլերենի օրինակով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 211_216
Ծատուրյան Լիլիթ
5-12-րդ դարերի հայերեն աղբյուրներում հիշատակված մանրատեղանունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 217-226
Գորգինյան Աննա
Շարահյուսական արտահայտչամիջոցները Մ. Բուլգակովի «Վարպետը և Մարգարիտան» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 227-236
Օհանյան Քրիստինե
Թարգմանչի մասնագիտության արդիականությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 237-247
Սաղյան Բելլա
Իրական և հորինված օնիմները Ի. Իլֆի և Ե. Պետրովի երկերգությունում («Տասներկու աթոռ» և «Ոսկե հորթ» վեպերի հիման վրա)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 248-256
Հակոբյան Նարե
Right?-ի գործառութային և գործաբանական առանձնահատկություններն ակադեմիական դիսկուրսում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 257-264
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Պետրոսյան Գևորգ
Գերմանիայի Բունդեսթագի` հայոց ցեղասպանության մասին ընդունված բանաձևերի (2005 և 2016 թթ.) համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 267-274
Սարգսյան Տաթևիկ
Վրաստանի քաղաքական կացությունը 18-րդ դարի առաջին կեսին. հիմնական մարտահրավերները՝ վրաց-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 275-280
Ստեփանյան Ինեսա
«Հատուկ կազմակերպության» դերը հայոց ցեղասպանության իրականացման գործում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 281-288
Միլանեզե Անդրեա
Հայաստանը Ալեքսանդր Մեծի արշավանքների ժամանակ (Ք.ա. 336-324)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 289-298
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Մկրտչյան Լիանա
Լյուդվիգ Էրհարդի՝ Սոցիալական շուկայական տնտեսության գաղափարը Գերմանիայի տնտեսությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 301-311
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աքելյան Դավիթ
Գիտության և փիլիսոփայության համագործակցության համեմատական վերլուծությունը երկկողմ փոխհարաբերության համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 315-325
Բոյաջյան Արաքս
Ազգային ինքնությունը համաշխարհայնացման գործընթացների համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 326-332
Մովսիսյան Սոնա
Անձի կոնֆորմիզմի դրսևորումների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 333-339
Մելքոնյան Արամ
Կամավոր անզավակություն մոտիվացիայի ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 340-349
Գևորգյան Անահիտ
Թիմային գործունեության արդյունավետության հոգեբանական գործոնները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 350-356
Սարգսյան Աննա
Արդյո՞ք համակարգչային սիմուլյացիաները հանգեցնում են գիտական ճանաչողությանը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 357-367
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Թադևոսյան Սուրեն
Ամերիկա-իրանյան հարաբերություններն Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման համատեքստում (Ջ. Բուշ կրտսերի նախագահության շրջանում)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 371-380
Կարապետյան Ռոզա
«Իսլամական պետության» ռազմաքաղաքական ակտիվության դինամիկան և տարածքային էքսպանսիան (2014-2018 թթ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 381-393
Ղազարյան Լիպարիտ
Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականության առանձնահատկությունները Ապրիլյան պատերազմի համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 394-407
Նիկողոսյան Քրիստինե
Սոցիալական գործընկերությունը միջին մասնագիտական կրթության և աշխատաշուկայի կառավարման ոլորտում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 408-419
Եղոյան Արմեն
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության չափումներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 420-427
Թևանյան Շուշաննա
Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը՝ որպես արդարադատությունը տապալող և վստահությունը սասանող գործընթաց
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.2 (28), հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 428-440