Էլինա Ասրիյան
Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր

Կրթություն
1998-2002 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002-2004 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
2004-2008 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ՊԿԱ
2018 թ-ից դոկտորանտուրա, ԵՊՀ


Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Թեկնածուական ատենախոսության անվանումը՝ «Միֆը որպես քաղաքական լիդերի իմիջի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոն», Երևան, 2008


Աշխատանքային փորձ
2019 թ. հուլիսի 8-ից ԵՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
2018-2019 թթ. ՀՌՀ, Կրեատիվ ինդուստրիաների ամբիոնի վարիչ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009-2012 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009 առ այսօր Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարան, Մեդիայի և գովազդի ինստիտուտ, դոցենտ
2009-2012 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2007-2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2005-2007 թթ. ՀՀ ՊԿԱ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, լաբորանտ
2004-2005 թթ. ՀՀ ՊԿԱ, ռեկտորի խորհրդական
2002-2004 թթ. Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոն, հոգեբան


Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանություն, Գովազդի և PR հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն:


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմիջի հոգեբանություն, գովազդ և PR, սոցիալական հոգեբանություն, զանգվածային հաղորդակցման հոգեբանություն, հուզական ոլորտի հոգեբանություն


Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Պարգևներ
2003 թ. ԵՊՀ արծաթե մեդալակիր, ֆակուլտետի լավագույն ուսանող
2017 թ. ՀՌՀ- լավագույն դասախոս


Դրամաշնորհներ
2011-2013 թթ. Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում
2013-2015 թթ. Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում
2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, թթ. գիտաժողովների մասնակցության դրամաշնորհներ «Գ. Գյուլբենկյան» հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, DAAD


Մասնագիտական վերապատրաստումներ

2017 թ. հուլիսի 3-15 Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի մեթոդական և հետազոտական հիմնախնդիրները» թեմայով, Լեհաստան
2016 հուլիսի 3-16 Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց և գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին (3-րդ փուլ), Սլովակիա
2015 հուլիսի 5-19, Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին (2-րդ փուլ), Իտալիա
2015 թ. Կազմակերպության PR, ռազմավարության նախագծում և իրագործում
2014 հունիսի 29 - հուլիսի 14, Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին: Լեհաստան
2012 թ. Էրիքսոնյան հիպնոզ և հոգեթերապիա, թրեյնինգը վարեց Բ.Էրիքսոնը
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
2010 թ. Գերմանիա, DAAD Կորուստ,տեսություն և պրակտիկա, IUPsyS Capacity Building Workshop
2009 թ. Գերմանիա, DAAD Կորուստ,տեսություն և պրակտիկա, IUPsyS Capacity Building Workshop
2009 թ. «Բրենդ և բրենդինգ», վերապատրաստում կազմակերպված Ռուսաստաի Դաշնության Գովազդային ասոցիացիայի նախագահ Ա. Գանժայի կողմից
2004 թ. «Պսիխոդրամայի բազային մեթոդներ», կազմակերպված “Maevtike“ ՀԿ-ի կողմից
2003 թ. նոյեմբեր - 2004 թ. փետրվար «Հոգեշարժական զգայության զարգացում» դասընթաց
2003 թ. «Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքները», Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոնի կողմից կազմակերպված թրեյնինգ, 72 ժամ
2003 թ. «Անձնային աճի թրեյնինգ», կազմակերպված «Maevtike» ՀԿ-ի կողմից
2002 թ. դեկտեմբեր - 2003 թ.-ի փետրվար «Հեքիաթթերապիա», կազմակերպված «Maevtike» ՀԿ-ի կողմից
2002 թ. Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաներ, 32 ժամ, ՀՀ Սթրես կենտրոն
2000 թ. «Ինչպես օգնել երեխաներին հաղթահարել սթրեսը», Երևանի Հանրապետական հոգեբանական կենտրոն, Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոն, 40 ժամ


Մասնագիտական անդամակցություն
Էգո երիտ. հոգեբանների ՀԿ

 

Հեռ.` (+374 10) 554702, (+374 60) 71-01-10,  11-10 (ներքին)

Ֆաքս` (+374 10) 554641

Էլ. փոստ` elina.asriyan@ysu.am