Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>

Bachelor's Programmes:
English Language and Literature / Spanish Language and Literature / German Language and Literature / Italian Language and Literature / French Language and Literature / Translation Studies (English and Armenian) / Cross-Cultural Communication (English Language)

Master's Programmes:
English Language and Literature / Foreign - Literature Translation Studies (English Language) / Cross-Cultural Communication (English Language) / Applied Linguistics / Cross-Cultural Communication (French) / Cross-Cultural Communication (German) / Cross-Cultural Communication (Spanish) / Cross-Cultural Communication (Italian) / International Business Communication (English) / Business administrative translation

Entrant
Latest Publications
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Book
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Textkohärenz und Textverflechtung - Thema-Rhema-Gliederung
2021 | Article
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Satz: MaroDruck, Augsburg 1999, S. 9-10
Հոգու երկվության հիմնախնդրի մի զուգահեռ հայ և ամերիկյան գրականության մեջ
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 34-42
|