Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից: Առանձին ֆակուլտետ հիմնադրվել է 1934թ. և գործել է մինչև 1975 թվականը: 1975-83թթ. տնտեսագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում ընդմիջվեց՝ կապված Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրման հետ: 10 տարվա ընդմիջումից հետո, 1984 թվականին համալսարանում «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» անվանմամբ վերաբացվեց Ֆակուլտետը, որը 1991թ. վերանվանվեց «Տնտեսագիտության», իսկ 2014թ.՝ «Տնտեսագիտության և կառավարման» ֆակուլտետ:


Ֆակուլտետում համատեղության կարգով դասավանդում են հանրապետության պետական կառավարման համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային համակարգի և տնտեսության տարբեր ճյուղերի առաջատար կազմակերպությունների լավագույն մասնագետները:


Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի միջոցով (ISTC) շնորհիվ ֆակուլտետում 2017թ. հիմնվեց նոր մագիստրոսական ծրագիր՝ «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում», որի նպատակն է պատրաստել բարձրակարգ մասնագետներ Տվյալների գիտության  ոլորտում:


Հատկանշական է, որ հիշյալ մագիստրոսական ծրագրի ուսումնական գործընթացում մեծապես օգտագործվում է Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի նյութատեխնիկական բազան՝ ընդհուպ շատ դասընթացների դասերը կայանում են Կենտրոնում:


Ֆակուլտետը  համագործակցում է ՀՀ և արտերկրի մի շարք մասնագիտական միավորումների հետ: Հայկական տնտեսագիտական միության հետ համատեղ կազմակերպվում են տարեկան գիտաժողովներ: 


Ֆակուլտետում գործում է  4 ամբիոն  շուրջ 70 հիմնական դրույքովև  60 համատեղող  դասախոսներով.


1. Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն,
2. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն,
3. Ֆինանսահաշվային ամբիոն,
4. Կառավարման և գործարարության ամբիոն,


Ֆակուլտետի ուսուցման համակարգը եռաստիճան է` բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:

Ֆակուլտետի բակալավրիատում ուսուցումը կազմակերպվում է երեք մասնագիտությամբ`


«Տնտեսագիտության տեսություն»,


«Ֆինանսներ»,


«Կառավարում»:


 


Ֆակուլտետում 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գործում են մագիստրոսական հետևյալ ծրագրերը`


Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք


Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ


Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում


Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր


Տվյալների գիտությունը բիզնեսում


Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ


Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ


Գործարար կառավարում


Ինովացիոն կառավարում


Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարումՖակուլտետում գործում է նաև հեռակա ուսուցման բակալավրիատ և մագիստրատուրա:


 


Վերջին մի քանի տարիներին ֆակուլտետն ավարտում են տարեկան շուրջ 500 շրջանավարտ, որից 300-ը` բակալավրիատում, 200-ը` մագիստրատուրայում: