Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարապետ Հովհաննեսի Թոմիկյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտությունը` Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
Ատենախոսության թեման` Տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
Գիտական աստիճանը` տնտեսագիտության թեկնածու
2005 թ. - ՀՀ կենտրոնական բանկ
Դասընթաց` ՀՀ կենտրոնական բանկի ներածական դասընթաց
2003 - 2005 թթ. - Երևանի պետական համալսարան,
տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտությունը` տնտեսագիտություն
Որակավորումը` մագիստրոս
1999 - 2003 թթ. - Երևանի պետական համալսարան,
տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտությունը` տնտեսագիտություն
Որակավորումը` բակալավր
1989 - 1999 թթ. - Գյումրիի թիվ 13 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2014 թ.-ից <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ
Պաշտոնը՝ ֆինանսական բաժնի պետի տեղակալ
2010 թ.-ից մինչև այսօր Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Պաշտոնը` ասիստենտ (առարկաներ` տնտեսության պետական կարգավորում, կորպորատիվ կառավարում, հարկեր և հարկային կարգավորում, հանրային կառավարում)
2008 թ.-ից մինչև այսօր «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ֆինանսական վարչություն
Պաշտոնը` գլխավոր մասնագետ
2008 - 2014 թթ. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ֆինանսական վարչություն
Պաշտոնը` առաջատար մասնագետ
2007 - 2008 թթ. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ֆինանսական վարչություն
Պաշտոնը` մասնագետ
2005 - 2007 թթ. «168 Ժամ» շաբաթաթերթ
Պաշտոնը` լրագրող, տնտեսական վերլուծաբան
2004 - 2005 թթ. «Տաշիր» առևտրի և գործարարության կենտրոն
Պաշտոնը` սրճարանի կառավարիչ

Համակարգչային գիտելիքներ
Office XP, Windows XP

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի) –գերազանց
Ռուսերեն - գերազանց
Ֆրանսերեն - գերազանց
Անգլերեն – լավ

Issues of Corporate Governance System in the Joint-stock Companies of RA
2013 | Հոդված/Article
Yerevan State University, Faculty of Economics, “Current Economic Problems”, International Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Proceedings, Yerevan, 2013
Economy dollarization problem and anti-dollarization policy features in RA
2008 | Հոդված/Article
"Hayastan. Finansner ev economica" Ministry of fin. and econ. official magazine, #3 (92), March 2008
Formation of own funds and stable development of banking system in the process of strengthening Armenia’s economic sovereignty
2008 | Հոդված/Article
"Hayastan. Finansner ev economica" Ministry of fin. and econ. official magazine, #1 (90), January 2008
Economic sovereignty and the main factors influencing it
2007 | Հոդված/Article
“Information Technologies and Management”, Publishing House “Enciklopediya-Armenika”, #5, May 2007