Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արա Վլադիմիրի Քառյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթությունը
1976 - 1981 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա
1985 - 1988 թթ. ՀԽՀ Պետպլանին առընթեր «Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի» ասպիրանտուրա:
Մասնագիտական վերապատրաստումներ
1997 թ. ԱՄՆ-ի Ֆեդերալ ռեզերվային բանկ, Ռիչմոնդ ԱՄՆ, Բանկային կարգավորում և վերահսկողություն,
1997 թ. Միացյալ Թագավորություն, Անգլիայի Բանկ, Լոնդոն Բանկային կարգավորում, Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ,
1996 թ. Ավստրիա, Վիենայի համատեղ ինստիտուտ (ՀԲ, ԱՄՀ), Բանկային կարգավորում և վերահսկողություն:

Աշխատանքային գործունեությունը
1995թ. մինչ օրս ԵՊՀ-ի Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ:
2014 թ. մինչ օրս ԵԿՏԱ-ի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դոցենտ:
2013թ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ0187 ՍՊԸ, Ռազմավարության և բիզնեսի զարգացման վարչության պետ:
2009 - 2010 թթ. «Արմենիա» (Ռասկո) ապահովագրական ընկերության գործադիր տնորեն:
2007 - 2009 թթ. «EMG LTD» ԱՄՆ ՄԶԳ Ֆինանսական համակարգի զարգացման ծրագիր, ավագ մասնագետ-փորձագետ:
2001 - 2007 թթ. ՀՀ ԱԺ Ֆինասավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի մասնագետ-փորձագետ:
1999 - 2001 թթ. «Ագրոբանկ» ԲԲԸ, տնօրենի տեղակալ, գանձապետ:
1997 - 1999 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Ապահովագրական տեսչության գլխավոր վարչության պետ:
1995 - 1997 թթ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Կարգավորման և վերլուծությունների վարչության պետ:

Գիտամանկավարժական գործունեությունը
1995 թ. մինչ օրս ԵՊՀ-ի ֆինանսհաշվային ամբիոնի դոցենտ:
2014թ. մինչ օրս Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դոցենտ:
2010թ. մինչ օրս Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի դոցենտ:

Գիտապրակտիկ գործունեությունը
1995 թ. մինչ օրս ««Լոգիկա» Գործարար, ֆինանսական և տնտեսական անկախ հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ:
2016 թ. մինչ օրս Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի Տնտեսագիտության թիվ 060 մասնագիտական խորհրդի անդամ:

Գիտագործնական համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ
2015 թ. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, ՌԴ կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարանի, Եվրասիական տնտեսական միության երկրների արտահանման վարկերի մեթոդաբանության ծրագիր:
2007 - 2009 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ, «EMG LTD» կողմից իրականացվող «Ֆինանսական համակարգի զարգացման ծրագիր»:
2004 - 2007 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ «Օրենսդրի հզորացման ծրագիր»:
1995 - 1997 թթ., 2002թ., 2004թ., Համաշխարհային բանկ, Բանկային կարգավորում և վերահսկողություն, Հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, Ապահովագրության կարգավորում և վերահսկողություն:
2000 - 2011 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր (UNDP) Մարդկային զեկույց:
1995 - 1977 թթ. Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ (ԱՄՀ) Բանկային կարգավորում և վերահսկողություն:
1997 թ. ԱՄՆ ՄԶԳ, Բանկային կարգավորում և վերահսկողություն:

Կարդացվող դասընթացներ
Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն, Բանկային գործ
Ապահովագրության հիմունքներ, Միջազգային ապահովագրություն,
Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարում,
Մարքեթինգի հիմունքներ, Պետական ֆինանսներ:

Մասնագիտական առանցքային կարողություններն ու գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Տեսական գիտելիքներ ու մեթոդաբանություն, հմտություններ և փորձառություն կորպորատիվ ռազմավարական ու ֆինանսական պլանավորման, էլեկտրոնային բիզնեսի ու թվային կառավարման, էկոլոգիական հարկման համակարգի, բանկային ու պահովագրական կարգավորման և վերահսկողության, ֆինանսական ու կառավարչական հաշվետվությունների, պետական բյուջեի գործընթացի, ռիսկերի կառավարման, ինովացիոն կառավարման, մարքեթինգի, բանկային, ապահովագրական և միկրոֆինանսավորման ոլորտի մենեջմենտի,
  արտահանման աջակցության ու խրախուսման, ինստիտուցիոնալ ու կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացման ոլորտներում:
 • Բուհական դասավանդման, վերապատրաստման և մասնագիտական դասընթացների իրականացման տեսական գիտելիքներ ու մեթոդաբանություն, հմտություններ և փորձառություն:
 • Գիտագործնական հետազոտությունների, գործադիր և վարչական կառավարման տեսական գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն:

  Գիտական աստիճան և կոչում
  Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

  Օտար լեզուների իմացությունը
  ռուսերեն, անգլերեն

  Ընտանեկան վիճակը
  ամուսնացած է, ունի 3 զավակ

 • Տնտեսական ինքնիշխանության վերականգնման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
  2019 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 15-25
  |