Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սուրեն Հովհաննեսի Պողոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ,
տնտեսագիտական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ
1987 - 1990 թթ. ՀՀ գիտությունների ակադեմիա, Տնտեսագիտության ինստիտուտ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ-ից առ այսօր` Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1983 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ տնտեսագետ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, բաժնիվ արիչ, թեմատիկ խմբի ղեկավար
1991 - 1992 թթ. ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, փորձագետ

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Միջազգային ֆինանսատնտեսական հարաբերություններ
 • Օտարերկրյա ներդրումներ
 • Միջազգային ֆինանսական շուկաներ
 • Համաշխարհային տնտեսություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • կապիտալիշուկա
 • ներդրումայինքաղաքականություն
 • համաշխարհայինտնտեսություն
 • միջազգայինֆինանսականշուկաներ

  Լեզուների իմացություն
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ, վրացերեն - լավ

 • Կապիտալի միջազգային շուկայի արդի զարգացումները
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 367-377
  |