Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աննա Գեղամի Գևորգյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
2005-2009թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության բակալավրի աստիճան
2009-2011թթ.. ԵՊՀ, տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան

Գիտական աստիճան
2013թ.-տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
22.09.2010-18.02.13 «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ հաճախորդների սպասարկման բաժնի օպերատոր
19.02.13-ից առ այսօր «Պրոմեթեյ Բանկ» ՍՊԸ ավանդների ներգրավման բաժնի ավագ մասնագետ
2012 թ.–ից ԵՊՀ դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excell , Eviews, SPSS, ՀԾ-Բանկ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դ. Արզումանյան, Ա. Գևորգյան , Հ. Նուշիկյան
Փոխանակման կուրսի և իրացվելիության մոդելավորումը Ֆուրյեի շարքերի միջոցով
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, էջեր 16-17, Երևան 2013
Frequency analysis of banks credit portfolio
2012 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA). 2012. V.9., N 3, pp. 511-514
Modeling banks credit portfolio using Fourier-Series approximation, Multivariate statistical analysis and econometrics
2012 | Հոդված/Article
/proceedings of 8 th international School-Seminar. By ed. S. A. Aivazian./Town of Tsakhkadzor, The Republic of Armenia-M.: CEMI RAS, 2012, pp.138-143
Modeling banks credit portfolio using Fourier-Series approximation
2012 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA). 2012. V.9., N 2, pp. 288-292
Inflation in Armenia (1996 - 2009)
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA). 2010. V.7., N 2, pp. 236-239
Inflation in Russia (1996-2009)
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA). 2010. V.7., N 3, pp. 434-437