Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արման Մաքսիմի Մուրադյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա « Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ
Ֆրանսիա, Անջերսի համալսարան

Գիտական աստիճան
2011 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝
«ՀՀ բանկային համակարգի կայունության հիմնախնդիրները բանկերի միջազգային ինտեգրման համատեքստում»

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից ՀՀ կենտրոնական բանկ, Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն, վերահսկող
2011 թ-ից ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս

Գիտական գործուղումներ
2009-2010 թթ. «Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան Համագործակցության Պատուհան» ԵԽ Երազմուս մունդուս ծրագրի շրջանակերում Ֆրանսիայի Անջերսի համալսարան, ասպիրանտ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ և սեմինարներ
2010 սեպտեմբեր – Վարկային ռիսկի կառավարում, հսկողություն, ԱՄՆ Դաշնային Պահուստային համակարգ
2011 հոկտեմբեր- Բանկային վերահսկողությունը Բազել 2-ի ներքո,Մայնի Ֆրանկֆուրտ,Գերմանիայի Բունդեսբանկ
2012 մայիս – Բանկային վարկավորման պայմանների ուսումնասիրումը և դրանց օգտագործումը վարկային շուկայի վերլուծության ժամանակ, ՌԴ Կենտրոնական բանկ
2013 նոյեմբեր – Վերահսկողական հիմնականխնդիրներ, Վիեննա, Միջազգային Հաշվարկների Բանկ, Ֆինանսական կայունության ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բանկային մենեջմենթ, Բանկային մարքեթինգ,
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն