Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արմեն Ռովելի Ներսիսյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1979 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն
1974 - 1976 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, փոխդեկան,տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, դոցենտ
2001 - 2012 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն,ասիստենտ
1997 - 2001 թթ. ՎԿ Ինտերնեյշնլ ՍՊԸ, գործադիր տնօրեն
1987 - 1994 թթ. ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոն, ասիստենտ
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1982 - 1984 թթ. ԵՊՀ հաշվողական կենտրոն, ավագ ծրագրավորող
1981 - 1982 թթ. ԱԱՀՄ ԳՏՊԿ ավագ ինժեներ
1979 - 1981 թթ. Զինվորական ծառայություն խորհրդային բանակ, ԳԴՀ
1979 թ. Աստրո գիտաարտադրական միավորում, ինժեներ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն 1
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմունքներ
Տնտեսագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հիփոթեքային համակարգ
Հարկային համակարգ
Մաքսային քաղաքականություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - բավարար

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48
|
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն
2013 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317
Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր
2012 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր
Հիփոթեկային հարաբերությունների զարգացման տեսական հիմքերը և պրակտիկ կիրառումը զարգացած երկրներում
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 32-33 էջեր
Հիփոթեկի ծագումը և զարգացումը
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 29-31 էջեր
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ