Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արթուր Ֆրիդրիխի Ոսկանյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2006 թ. ԵՊ Հ կառավարման ամբիոնի գիտական
Աստիճանի հավակնորդ, թեմա` Ձեռնարկությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացում
1990 - 1991 թթ. Պլեխանովի անվ. Ռուսական Տնտեսագիտական համալսարան, մենեջերների պատրաստման կենտրոն, ք. Մոսկվա, Ռուսաստան
1975 - 1980 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, ռադիոէլեկտրոնիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքաին փորձ
2004 - 2010 թթ Շենգավիթե բժշկական կենտրոն
1992 - 2011 թթ. Հեղինակային բիզնես-դպրոցի ղեկավարում (www.voskanyan.am)
1999 թ-ից -առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, տնտեսագիտական ֆակուլտետ, կառավարման և ձեռնարկատիրության ամբիոն, դասախոս
1992 - 1999 թթ. Պրոգրեսե ԲԲԸ, ք. Կիսլովոդսկ, Ռուսաստան պաշտոն` մարկետինգի գլխավոր մասնագետ
1988 - 1992 թթ.Արտերկրների հետ համագործակցության ասոցիացիա, ք. Երևան,
պաշտոն` մարկետինգի գլխավոր մասնագետ

Գիտելիքներ և փորձ
2011 թ. Շենգավիթե Բժշկական կենտրոնում կառավարման համակարգերի ներդրում (բյուջետավորում, ծախսերի կառավարում, կառավարչական բիզնես-գործընթացներ, պացիենտների բավարարվածության մոնիտորինգի համակագ, աշխատողների ուսուցման համակարգ, ֆինանսական վերահսկողություն Աշխատողների արդյունավետության
գնահատման համակարգ: Մշակված են աշխատակազմի կառավարման ենթահամակարգ, կառավարման գործընթացային մոտեցում, գործնթացային ֆինանսական վերլուծություն: Արդյունքը` հաճախորդների բավարվածության ինդեքսի բարձրացում 6,5-ից 2006թ. մինչև 9,45 2009-2010թթ.40%-ով չհիմնավորված ծախսերի նվազեցում: Ձեռնարկության սպասակման մակարդակի բարձրացում: Ներդրված են ժամանակակից կառավարչական տեխնոլոգիաներ, պատրաստված են երիտասարդ կադրեր:
1993 - 2011 թթ. Խորհրդատվական գործունեություն, մասնագիտացումը` ներքին ֆունկցիաների արդյունավետություն (ֆինանսների, աշխատակազմի կառավարում,քոնթրոլինգ, կառավարչական կառավարում, բյուջետավորում, ձեռնարկության զարգացման հարցեր)Կառավարչական կառավարման ներդրում Հայաստանի ձեռնարկություններում
1992 - 2011 թթ. Հեղինակային բիզնես-դպրոցում մենեջերների պատրաստում (www.voskanyan.am): Դպրոցի շրջանավարտները աշխատում են որպես ֆինանսական տնօրեններ և բաժնի պետեր (ՓԲԸ Շենգավիթ, Մուլտիգրուպե, «Valex, տարբեր բանկերում)
2003-2004 թթ. Ներդրումային և ֆինանսական վերլուծություն ԳԱԶՊՐՈՄ-ի համար
2001-2002 թթ. Միրրա-Լյուքս ԲԲԸ-ի համար հակաճգնաժամային կառավարում: Արդյունքը` 6 ամսվա ընթացքում ձեռնարկության սննկացման իրավիճակից դուրս գալը

Կարդացվող դասընթացներ
Կառավարչական հաշվառում և կոնթրոլինգ, Ֆինանսների վերլուծություն և ֆինանսական իրավիճակի մոդելավորում, Բիզնես-գործնթացների նախագծում, Ձեռնարկության կառավարում

Հմտություններ
Մշակված են ֆինանսական վերլուծություն և ֆինանսների կառավարման համակարգ, որոնք լրացված են գործոնային վերլուծությամբ և իրականացված բաց համակարգչային տեխնլոգիաների միջոցով:
Տիրապետում եմ բյուջետավորման և ծախսերի կառավարման ամբողջ ցիկլին(Activity Based Cost և Activity Based Budgeting ներարյալ):
Երկար տարիներ ուսւմնասիրում և իրականացնում եմ կառավարչական հաշվառման և քոնտրոլինգի հարցերը:
Ունեմ մշակումներ մենեջմենթի ոլորտւմ, ինչպես նաև կառավարչական ֆունկցիաների մասին հետազոտական աշխատանքների անցկացման և իրանց իրական կիրառման մասին:
Կարող եմ աշխատել մասնագիտացված կառավարչական համակարգչային ծրագրերի վրա, տիրապետում են տեղեկատվական տեխնոլոգիներին:

Լեզուներ
Հայերեն - լավ, ռւսերեն - գերազանց, անգլերեն - բառապաշար