Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Բակուր Վանուշի Մարտիրոսյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայի բաժին
1998 - 2003 թթ. ՀՊՏՀ մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ: Տնտեսագետ-մաթեմատիկոսի որակավորում:

Գիտական աստիճան
2011 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու, թեմա` «Հարկային բեռի ռացիոնալ տեղաբաշխման տնտեսամաթեմատիկական մոդելը»

Ուսումնական դասընթացներ
20.11.2014 - 22.11.2014 թ. Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն-Հայաստան: Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրա•րային փաթեթում:
04.07.2014 - 05.07.2014 թ. Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն-Հայաստան: Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրի կիրառմամբ: Վարկածների ստուգում:
09.06.2014 - 13.06.2014 թ. Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն-Հայաստան: Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրի կիրառմամբ
03.04.2006 - 07.07.2006 թթ. ՖԲՔ հիմնադրամի ֆինանսաբանկային ուսումնական կենտրոն: ՀՀ կենտրոնական բանկ. ներածական դասընթաց
17.11.2003 - 10.02.2004թթ. Հայաստանի Ամերիկյան համալասարան: Անգլերենի հինգերորդ և վեցերորդ փուլերի դասընթացներ:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ. առ այսօր ԵՊՀ դասախոս
09.2015 թ. առ այսօր Երևանի Հյուսիսային համալսարան դասախոս
12.2014 թ. առ այսօր «ՙԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ՚ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՙֆինանսական օգնական՚ համակարգի խմբագիր, ՓԼԱՖ կանխարգելման ներքին դիտարկող, վարկային մասնագետ
09.2011 - 01.2015 թթ. Երևանի Գլաձոր համալսարան դասախոս
08.2012 - 12.2013 թթ. «ՄՖԲե Ֆինանսական ակադեմիա դասախոս
09.2011 - 06.2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան դասախոս
12.2007 - 09.2009 թթ. ՙԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ՚ ՓԲԸ վարկային գործակալ, Բեք օֆիսի բաժնի մասնագետ, ՙՓողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի՚ բաժնի մասնագետ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ