Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
2017 թ. Պրոֆեսոր
1993 - 1994 թթ. «Շուկայական համակարգի տնտեսագիտություն դասընթաց ՀԱՀ, Երևան, ՀՀ
1990 թ. «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդներ, Կիևի պետական համալսարան
1989 թ․ Դոցենտ
1984 թ. Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀասպիրանտուրա, քաղաքատնտեսությանամբիոն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ (պաշտոնակատար)
2009 - 2010 թթ. Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1989 - 2016 թթ․ դոցենտ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
1984 - 1989 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ , Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1991 - 1992 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետ
1976 - 1980 թթ. Երևանի քաղսովետի ԳՀԻ աշխատակից

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
 • Դրամավարկային քաղաքականության հիմունքներ

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն և տատանումներ:

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

 • Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը
  2019 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77
  |
  Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
  2017 | Գիրք/Book
  «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
  Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
  2017 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
  |
  Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
  2016 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
  Переходный период в РА и проблемы развития
  2015 | Հոդված/Article
  Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
  Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն
  2014 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27
  |
  Մակրոտնտեսագիտություն
  2014 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ
  Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
  2013 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
  2009 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
  Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան
  2004 | Հոդված/Article
  «Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան
  Անցումային տնտեսության ուսումնասիրության տնտեսական և մեթոդաբանական սկզբունքները
  2004 | Գիրք/Book
  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր
  Փուչիկային աճի, աղքատների «գլխաքանակի» և դիմում գրող ջրվորի մասին
  2004 | Հոդված/Article
  Ազգ, 16 հունիս
  Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2002 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 45-51
  |
  Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2002 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի հասարակական գիտություններ
  Սիզիփոսի առասպելը. Ազգային տարբերակ
  2002 | Հոդված/Article
  Ազգ, 5 մայիս
  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
  2001 | Գիրք/Book
  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր
  Անցման շրջանի տնտեսական քաղաքականության շուրջ
  2000 | Հոդված/Article
  «Մարդը և օրենքը» ժող. «Գոշ» հրատարակ.
  Վայրի լիբերալիզմ, թե արհեստավարժ դիլետանտիզմ` գումարած սողացող կոմունիզմ
  1999 | Հոդված/Article
  Ազգ, 11 մարտ
  Տունը կառուցվում է քարը քարի վրա դնելով
  1997 | Հոդված/Article
  Ազգ, 18 նոյեմբեր
  Ձերբազատվել ոչ թե քաղաքատնտեսությունից, այլ հավակնոտ փառասիրությունից
  1996 | Հոդված/Article
  Գրախոսություն Պ. Սամյուելսոնի «Տնտեսագիտություն» դասագրքի հայերեն թարգմանության կապակցությամբ, Ազգ, 5 նոյեմբեր
  Ազատականության կենտրոնում մարդն է` իր ազատությամբ
  1996 | Հոդված/Article
  Ազգ, 19 հունիս
  Իրական ազատականությունը և ազատական շղարշի տակ գործող հեղափոխականությունը
  1995 | Հոդված/Article
  Ազգ, 4 ապրիլ
  «Դրամ…»
  1995 | Հոդված/Article
  Ազգ, 7 մարտ
  The problems of transformation in post-social societies (Ownership)
  1995 | Հոդված/Article
  Report of the seminar "Social and economic problems in the period of Transition" Tsakhkadzor, 2-4 October. 1995 RA, UNESCO
  Ազատական տնտեսության գինը
  1995 | Հոդված/Article
  «Պայքար» ամսագիր համար 1
  Драм не стабилен
  1995 | Հոդված/Article
  Время, 1 март
  «Տնտեսագետը համոզված է, որ նոր ծրագիրը ճշմարիտ է»
  1995 | Հոդված/Article
  «Երկիր Նաիրի», 20-26 հունվար
  Մի «ինտելեկտուալի դատողությունների» կապակցությամբ
  1993 | Հոդված/Article
  Ազգ, 16 նոյեմբեր
  Նորից նույնի մասին (խորհրդարանում քննարկվող «1993թ. սոցիալ-տնտեսական ծրագրի» կապակցությամբ)
  1993 | Հոդված/Article
  Ազգ, 2 ապրիլ
  Սոցիալական ինֆրակառուցվածքը սոցիալիզմի պայմաններում
  1983 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 20-34
  |