Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գևորգ Կամոյի Պետրոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության թեկնածու, ասպիրանտուրա
1998 - 2000 թթ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Մոսկվա, Ձեռնարկության և ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն, մագիստրատուրա
1995 - 1998 թթ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Մոսկվա, Ընդհանուր տնտեսագիտություն, բակալավրիատ
1993 - 1995 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ընդհանուր տնտեսագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից այժմ J-Intersect, ԱՄՆ, հետազոտող-վերլուծաբան
2001 թ-ից այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2000 թթ. ԱՄԻ-ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ, Մոսկվա, Ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ,

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Սպառողական վարքի տեսություն
 • Մաքսային քաղաքականություն
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Սպառողական վարքի տեսություն
 • Մաքսային քաղաքականություն
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետություն

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, Անգլերեն և Ռուսերեն – ազատ

  Համակարգչային գիտելիքներ
  Ms Windows 9x/NT/XP

 • Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
  2017 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
  |
  Գևորգ Պետրոսյան , Լաուրա Զոհրաբյան
  Աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության սկզբունքը
  2016 | Հոդված/Article
  Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 33-44 էջ
  |
  Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
  2013 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
  Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
  2011 | Հոդված/Article
  Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
  Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
  2002 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
  Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
  2002 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
  |