Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գրիգոր Մանվելի Մնացականյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ (1999-2003)
Տնտեսագիտության բակալավր (2003)
Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա (2003-2005) Տնտեսագիտության մագիստրոս (2005)
Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասպիրանտ (հունիս 2005-հունիս 2008): Ատենախոսության թեման՝ «Զբոսաշրջության զարգացման ներդրումային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսագիտության թեկնածու (2008)

Մասնագիտական փորձառություն

ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասիստենտ (01.09.2011 թ-ից առ այսօր)
«Ինստիգեյթ Խորհրդատվական» ՓԲԸ Ֆինանսական վերլուծաբան (26.02.2015թ-ց առ այսօր)
«Ինստիգեյթ» ՓԲԸ Ֆինանսական վերլուծաբան (01.08.2013թ - 26.02.2015թ․)
«Ինստիգեյթ Մոբայլ» ՓԲԸ Ֆինանսական վերլուծաբան (01.09.2013թ - 31.12.15թ․)
«էկսերգիա» ՓԲԸ Հաշվապահ (01.06.2013թ-01.01.2014թ)
«Պրոքսիմուս Դի Էյ» ՓԲԸ Գլխավոր հաշվապահ (01.04.2009թ-01.08.2013թ)
«Հայփոստ» ՓԲԸ, Բանկային գործառնությունների և դրամական փոխադրությունների վարչություն առաջատար մասնագետ (25.05.2006-25.09.2007)


Լեզուներ
Հայերեն(մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsft office, ՀԾ հաշվապահ