Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայկ Լևոնի Ֆարմանյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000թթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2000 - 2002թթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2002 - 2004թթ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտուրա
2004թ տնտեսագիտության թեկնածուի դիպլոմ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Արժեթղթերի երկրորդային շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», 24.11.2004թ ԵրՊՏՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 014 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2004թթ «Արդշինբրոք» ՍՊԸ գործադիր տնօրեն
2006 - 2008թթ ՀՀ ԿԱ մաքսային պետական կոմիտեի անալիտիկ վերլուծության բաժնի մաքսային տեսուչ
2008 - 2009թթ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի ռազմավարական ծրագրերի բաժնի ավագ մաքսային տեսուչ
2009 -ից առ այսօր ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային մարմինների համալիր ստուգումների բաժնի պետ
2005 -ից առ այսօր ԵրՊՏՀ «մաքսային և ապահովագրական գործ» ամբիոնի ասիստենտ
2010 -ից առ այսօր ԵՊՀ «ֆինանսահաշվային» ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ֆինանսական շուկաներ, արժեթղերի շուկա, մաքսային վարչարարություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2001-2004թթ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի խորհրդի անդամ

Հատուկ կոչումներ
մաքսային ծառայության կապիտան

Մաքսային հսկողության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում-5, Երևան 2010.
ՀՀ արժեթղթերի երկրորդային շուկաի դրամական միջոցների արժեքի գնահատումը
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան, 2004, էջ 327-330
Արժեթղթերի փաթեթի և ֆյուչերսային պայմանագրերի ձևավորման և իրացվելիության մոտեցումները
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան, 2004, էջ 331-335
ՀՀ արժեթղերի երկրորդային շուկայի իրավիճակի բնութագրումն ու կարգավորումը
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան 4/39/ ապրիլ 2004, էջ 22-24
ՀՀ արժեթղերի երկրորդային շուկայի զարգացման հիմնախնդիրներըզ
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան 6/41/ հունիս 2004, էջ 7-9
ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման փուլերը
1999 | Հոդված/Article
Աջակցություն պետական ծառայությանը, գիտական տեղեկատվական պարբերկան, 1999թ 2/7/ էջ 38.