Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ Տնտեսագիտական ֆակուլտետ
1977 - 1980 թթ. Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսագիտույան ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
ՀՊԱՀ գիտխորհրդի 16.11.2005 որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ոչ նյութական կուտակումը և դրա դերը աշխատուժի վերարտադրության գործում»
1990թ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոն, դոցենտ
2002 - 2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
2004 - 2005 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի «Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության կենտրոն»,հաշվապահ
1998 - 2003 թթ. Տնտեսագիտական և սոցիալական անկախ հետազոտությունների հիմնադրամ, գործադիր տնօրեն
1998 - 2016 թթ. Հաշվապահության ՈՒսուցման Միջազգային Կենտրոն կրթական հիմնադրամ, դասախոս
1980 - 1995 թթ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող
1995 - 2007 թթ. ավագ գիտաշխատող
1971 - 1978 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ լաբորանտ, հաշվապահ, ավագ հաշվապահ, ավագ տնտեսագետ

Վկայագրեր և հավաստագրեր
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր Երևան, Վկայական
2014 թ. Համաշխարհային բանկի կողմից Ֆինանսական հաշվետվողականության բարեփոխումների կենտրոնի Հաշվապահության և աուդիտի կրթության միջազգային գիտաժողովի մասնակցության վկայագիր
2009 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ 72 ժամ ծավալով, Երևան, Հավաստագիր
2002 թ. հունիս Հավաստագիր ACCA մասնագիտական քննությունների առաջին մասն ավարտելու կապակցությամբ Միացյալ Թագավորություն
2002 թ. (սեպտեմբեր–նոյեմբեր) TEMPUS-ի JEP21203 – 2000 ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում Վագենինգենի Համալսարանում, Հոլանդիա, Հավաստագիր
2000 թ. (օգոստոս-սեպտեմբեր) Աուդիտի գործնական կիրառման դասընթացն ավարտելու կապակցությամբ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների և Sibley International-ի կողմից Վկայական
1999 թ. (ապրիլ 1998 - հուլիս 1999) Հավաստագիր Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրսնի դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
1999 թ. (օգոստոս-դեկտեմբեր) Միջազգային Կրթության Ամերիկյան Խորհուրդ ACTR/ACCELS, Ռեգիոնալ Ուսումնական Փոխանակման Ծրագիր, Լևենթհալի Հաշվապահական Դպրոց, Հարավային Կալիֆորնիայի Համալսարան, Հավաստագիր
1999 թ. (հունիս-հուլիս) Tacis-ի աշխատանքին վերապատրաստման ծրագիր, KPMG Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն, Հավաստագիր
1999 թ. փետրվար դասախոսների վերապատրաստման կենտրոնի դասընթացներ՝ Գործարարական հաղորդակցություն և Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ, ՀՊՃՀ, Եվրասիա հիմնադրամ, Հավաստագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվապահական հաշվառում
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսագիտությունն ընդհանրապես և մասնավորապես, հաշվապահության բնագավառում ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման, աուդիտի հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տնտեսագետների միություն
Հայաստանի համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա

Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան
|
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ
Կարինե Զուրաբյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ
2016 | Հոդված/Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2016, 25-37 էջ, Հայաստան
|
Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառման խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2015թ․, 155-164 էջ
|
Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն ըստ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 580-594
|
Կարինե Զուրաբյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Հաշվապահական կրթության ժամանակակից խնդիրները Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
Երևան, «Անանիա Շիրակացի» հրատ., 2012, 46-52 էջ
|
Կ. Զուրաբյան , Ն.Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2011, 132էջ
Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции
2011 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր/ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2011, էջ 364-367:
|
Հաշվապահական հաշվառման մեջ կիրառվող հասկացությունների տարանջատումը
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու 2011 1(9), էջ 29-38, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները
|
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտացումը
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու 2011 2(10), էջ 31-37, Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները:
|
Человек и природа. Антропогенный фактор негативного влияния на экосистему
2008 | Հոդված/Article
Известия Государственного аграрного университета Армении (Международный научный журнал), Международная научная конференция “Охрана и использование водных ресурсов южно-кавказского региона” с 1-го по 3-е октября 2008 г. в рамках третьего международного “Армагрофорума” и четвертого международного форума “Фрутфул-Армения. 2(22) 2008, стр.137-140.
Կ. Զուրաբյան , Հ. Մխիթարյան
Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2006, 92 էջ
Разграничение понятий "затраты" и "расходы" в бухгалтерском учете
2006 | Հոդված/Article
Известия Государственного аграрного университета Армении 6 (14) 2005 (Международный научный журнал). Международная научная конференция, посвященная проблемам аграрной сферы и приуроченная 75-летию со дня основания ГАУА (3-5 ноября), стр. 111-114.
К.А.Зурабян , А.Т.Егикян
Особенности учета грантов
2006 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания Государственного аграрного университета Армении, ГАУА Ереван, стр. 113-118.
Принципы бухгалтерского учета
2004 | Հոդված/Article
Известия Армянской сельскохозяйственной академии. 4 (08) 2004 (Международный научный журнал). Международная научная конференция: “Актуальные проблемы качества и безопасности сельскохозяйственных продуктов и тенденции развития аграрной научно-образовательной системы”. 2004, стр. 119-123.
Կարինե Զուրաբյան , Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Ֆինանսական հաշվառում
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2003, 120 էջ
Свобода выбора как главный демократический принцип
2002 | Հոդված/Article
Քաղաքակրթությունների երկխոսություն. Ժողովրդավարություն և խաղաղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր : ՀՀ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, «Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002թ., էջ 254-259
К.А. Зурабян , А.Т. Егикян
О реформировании системы бухгалтерского учета и отчетности в Республике Армения
2002 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева и Армянской сельскохозяйственной академии, Ереван-Москва, 2002, стр.212-215.
Armenian Accountants Confront Challenges of a Changing Economy
2000 | Հոդված/Article
LeventhalSchool News. A newsletter of the Elaine and KennethLeventhalSchoolof AccountingUSC, LA, USA, spring 2000, volume 6, number 1, page 10
Կ.Զուրաբյան , Ա. Զատիկյան
Ապակենտրոնացում ներդրումների ներգրավումով
1999 | Հոդված/Article
ՀայաստանիՀանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 1999թ.,էջ 119-121
Դպրոցական կրթության խնդիրները երրորդ հազարամյակի շեմին
1999 | Հոդված/Article
Համալսարանական Կրթությամբ Կանայք, Հայաստան, 1999թ., N-13 մայիս, էջ 10-13
Կրթության մատչելիության հիմնախնդիրը հասարակության շերտավորման պայմաններում
1998 | Հոդված/Article
Կանայք և զարգացումը. իրավունքներ և հնարավորություններ՝ 2-րդ Միջազգային Խորհրդաժողով, ՀՀ, 1998թ. էջ 239-242
Միջնակարգ հանրակրթական համակարգ
1998 | Հոդված/Article
Զեկույց (ազգային փորձագետ), Աղքատության սոցիալական ցուցիչները Հայաստանում` կրթություն, առողջապահություն, տնայի նտնտեսություններ, կենսաթոշակառուներ, ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն, Միացյալ ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիրUNDP, Երևան, 1998թ. էջ 16-32
Գործունեության ոչ պետական ձևերի դերն աշխատուժի վերարտադրության գործում
1990 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ժողովրդական Տնտեսություն, Երևան, 1990թ., N3 էջ 21-32
Ոչ նյութական արտադրության ոլորտի դերը որակավորված աշխատուժի վերատադրության գործում
1989 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ժողովրդական Տնտեություն, Երևան, 1989թ., N5, էջ 34-42