Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Քրիստինե Աղասու Անտոնյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
10.2003 - 10.2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտ
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ:
• Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի դիպլոմ
• Ատենախոսության թեմա` «Երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի արդի հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)»
09.2001 - 07.2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ: Տնտեսագիտության մագիստրոս, դիպլոմ
09.1997 - 07.2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
Շնորհված աստիճան, դիպլոմ: Տնտեսագիտության բակալավր, դիպլոմ

Հետազոտությունների շրջանակը
Ինովացիաներ, Կրթական տրանսֆորմացիաներ, Բոլոնիայի, գործընթաց, Տնտեսության պետական կարգավորում, երկարաժամկետ տնտեսական աճ, արտադրողականություն, գիտելիքահենք տնտեսություն, աղքատություն

Վերապատրաստումներ
02.2009 - 02.2010 թթ. USAID Հայաստան, Ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագիր, ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, Միացյալ Թագավորության ակտուարների միավորում
Ծրագիր: Միջազգային ակտուարական չափանիշների դասընթաց, Ակտուարների կուրս, Երևան, ՀՀ
Սերտիֆիկատ: Մասնակցության սերտիֆիկատ (ներառյալ մոդուլները և հանձնած քննությունները)

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Անդամակցությունը պաշտոնական միավորումներին
• Ակտուարների Հայաստանի Ասոցիացիա, Հիմնադիրների անդամ, 2010-ից ի վեր
• Ամերիկյան տնտեսագետների ասոցիացիա, Անդամ, 2010-ի ապրիլից ի վեր
• Հայաստանի ԱՄՆ Շրջանավարտների Ասոցիացիա, անդամ, 2010-ի հունիսից ի վեր

Ներկա պաշտոնը
Ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևան, ՀՀ

Դասավանդվող դասընթացներ
• «Տնտեսության պետական կարգավորում», բակալավրի դասընթաց
• «Ինովացիոն մենեջմենթ», մագիստրոսական կուրս
• «Ստրատեգիական մենեջմենթ», մագիստրոսական կուրս

Պատասխանատվության այլ շրջանակ
• ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Հետազոտության և գործարարության կենտրոն ՀԿ
• “LH Travel” տուրիստական կազմակերպության համահիմնադիր (ռազմավարական կառավարման պատասխանատու)
• “Sweet Way Trans” տրանսպորտային կազմակերպության կառավարման խորհրդատու

ԵՊՀ-ում աշխատելու տարիները
02.2006 թ-ից ի վեր

Մասնագիտական փորձառությունը
Ակադեմիական
Գարնանային կիսամյակ, 2010թ., հունվար - հունիս, 2010թ.
Վայր: Ֆրեզնո, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ
Կազմակերպություն: Կալիֆորնիայի պետական համալսարան (Ֆրեզնո)
Պաշտոն: Գիտայցելու
Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում (ԱՄՆ պետքարտուղարության Կրթական և մշակութային բյուրո)
Ընտրված ներկայացումներ (դասախոսություններ):
• «ՀՀ Կրթական համակարգը և Բոլոնիայի գործընթացը», Կրթության կառավարման դպրոց, դոկտորական ծրագիր
• «Ետխորհրդային Հայաստանի անցումային տնտեսությունը», բակալավրի դասընթաց «Զարգացման տնտեսություն», դասախոս Անտոնիո Ավալոսի հետ համատեղ
• Հայաստանի տնտեսությունը: «Անցյալի դասերը, ներկան և ապագայի հնարավորությունները», «Հայագիտության» ծրագիր, դասախոս Բարլոու Դեր-Մուգրդեչյանի հետ համատեղ
Հետազոտություններ:
• ԱՄՆ կրթական համակարգ,
• Ուսանողակենտրոն դասավանդում,
• Տնտեսության պետական կարգավորում
Դասընթացների մասնակցությունը:
• Էկոնոմետրիկա
• Զարգացող տնտեսություն
• Ակադեմիական գրագրություն
• Հաշվապահություն
• Ռազմավարական կառավարում (բիզնեսի կառավարման դպրոց, Craig School of Business)

Գարնանային կիսամյակ, 03.2009 - 05.2009թթ.
Վայրը: Սալոնիկի, Հունաստան
Կազմակերպություն: Alexander Technological Educational Institute
Պաշտոն: Գիտայցելու
Նկարագիր: Erasmus Mundus համագործակցության պատուհան Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համար, Լոտ 5 ծրագրի շրջանակներում
Հետազոտություն:
• Եվրոպական կրթական համակարգ,
• Ուսանողակենտրոն դասավանդման մեթոդներ,
• Տեղեկատվական հասարակություն

09.2004 - 06.2008 թթ.
Վայր: Երևան, Հայաստան
Կազմակերպություն: Երևանի պետական արդյունաբերական քոլեջ
Պաշտոն: Դասախոս
Նկարագիր:
Դասավանդած դասընթացներ:
• «Մենեջմենթի հիմունքներ»
• «Տնտեսագիտության հիմունքներ»

Ոչ-ակադեմիական:
Ժամանակահատված: 02.2001 - 12.2002թթ.
Վայր: Երևան, Հայաստան
Կազմակերպություն: Կոնվերս Բանկ
Պաշտոն: Հաշվապահական դեպարտամենտի առաջատար մասնագետ
Նկարագիր:
• AS Bank 3.0 օպերացիոն համակարգի հետ աշխատանք
• Բանկի Նոստրո/Լորո հաշիվների վարում, ազգային արժույթով փոխանցումների իրականացնող և պատասխանատու, միջբանկային վարկերի կառավարում, ներքին հաշվապահական որոշ հաշիվների վարում (դեբիտորական պարտք, հիմնական միջոցներ)
• Ամսեկան, շաբաթական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

03.2000 - 02.2001թթ.
Վայր: Երևան, Հայաստան
Կազմակերպություն: Հայներարտբանկ (այժմ` Ամերիա Բանկ)
Պաշտոնը: Դիլինգային բաժնի աշխատակից
Նկարագիր:
• Միջբանկային շուկայում արտարժութային գործարքների իրականացում
• Գործարքային պայմանագրերի վարում

Իրականացված նախագծեր
• 01 Հուլիս, 2010-31 Դեկտեմբեր, 2010; «Դասընթացի մշակում և կառավարում», JFDP Շրջանավարտների դրամաշնորհ (ԱՄՆ պետքարտողարության Ամերիկյան խորհուրդներ միջազգային կրթության համար), www.teaching.am էլ. կայքի ստեղծման թիմի ղեկավար

Նախագծերում մասնակցություն
• Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), 2010 մասնակից, իրականացված ԱՄՆ պետքարտուղարության Կրթության և մշակութային բյուրոյի, մասնակցության սերտիֆիկատ
• Էրասմուս Մունդուս (Erasmus Mundus) համագործակցության պատուհան Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համար, 2009 թ. Մասնակից, Եվրոպական խորհրդի կողմից, մասնակցության սերտիֆիկատ

Կոնֆերանսներ և քննարկումներ (ընտրված)
• Հուլիսի 20-23, 2011 թ. «3rd International Conference on Education, Economy and Society», Analytrics; «Armenian Higher Education Policy As A Key Factor For The Country’s Further Development»; Փարիզ, Ֆրանսիա
• Փետրվարի 1, 2011 թ. «Դասընթացի մշակում և կառավարում», կլոր սեղան, իմ կազմակերպմամբ և վարմամբ, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն; Երևան, Հայաստան
http://crrcam.blogspot.com/2011/02/round-table-discussion-on-designing-and.html
• Մայիսի 13, 2010, «The Making of Modern America: Estimating Migration Flows Using Administrative Records from Ellis Island 1892-1924», քննարկում, ներկայացնող Imran Rasul, Economic Growth and Development Workshop series, Harvard University Department of Economics, Բոստոն; ԱՄՆ
• Մարտի 17, 2010, «Spatial Development», քննարկում, ներկայացնող Esteban Rossi-Hansberg, UC Berkley Department of Economics; Բերքլի, ԱՄՆ
• Մարտի 2, 2010; «A Vision for Higher Education: How to Become Great»; քննարկում, CSU Fresno Centre for Studies in Advanced Learning Technology; Ֆրեզնո, ԱՄՆ
• Մայիսի 17-18, 2008, AIPRG International Conference (Eurasia Partnership Foundation, the World Bank and UNDP) «Looking Forward: Global Competitiveness of the Armenian Economy», հետազոտություն «Model of a Knowledge-Based Economy for Armenia», համահեղինակ պրոֆ. Հ.Լ.Սարգսյան; Վաշինգտոն, ԱՄՆ
http://www.aiprg.net/UserFiles/File/annual08/papers/Sargsyan_Antonyan.pdf
• Նոյեմբեր, 2007, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, միջբուհական կոնֆերանս, «Ազգային մրցունակության հիմնախնդիրները», Երևան, Հայաստան, հետազոտություն «Ինստիտուցիոնալ համակարգը, որպես արտադրողականության բարձրացման և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի հիմնական նախապայման», 2008 (հրատարակված), Երևան, Հայաստան
• Մայիսի 24-26, 2006, «Public-Private Cooperation in Enhancing The Competitiveness of Economies in Transition«, համահեղինակներ Հ. Սարգսյան և Հ. Զաիմցյան, «Public Administration in the XXI century: traditions and innovations», (հրատարակված), in the context of SPA MSU Annual held by Moscow State University, Մոսկվա, ՌԴ, http://www.spa.msu.ru/materials_06.html

Ընտրված լրացուցիչ հոդվածներ
• «Դասընթացի մշակում և կառավարում», ուղեցույց ԲՈՒՀ-երում և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դասավանդողների համար, ԱՄՆ պետքարտուղարության Ամերիկյան խորհուրդներ միջազգային կրթության համար, համահեղինակներ ԱՍ. Օհանյան, Ն. Խաչատրյան և ուրիշներ, դեկտեմբեր, 2010
• «Արտադրողականությունը արտադրության գործոնների և տնտեսական աճի փոխառնչություններում», «Տնտեսական բարեփոխումների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ-ճում», Տնտեսական բարեփոխումների և կառավարման ինստիտուտ, Երևան, 2006 (կոնֆերանսի նյութեր)
• «Ընդհանուր գործոնային արտադրողականությունը որպես տնտեսական աճի նախապայման», Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N741, Երևան, 2007
• «Հայաստանի տնտեսական մարտահրավերները արդի զարգացումների համատեքստում», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, Հայաստան, Դեկտեմբեր, Երևան, 2007
• Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, «Совокупная факторная производительность как главное условие экономического роста Республики Армении», Государственное управление. Электронный вестник, Выпуск № 12. Сентябрь 2007 г. , МГУ, http://e-journal.spa.msu.ru/12_2007_Antonyan.html

Պարգևատրումներ
ՀՌԿԿ Հայաստանի 2008 թ.-ի «Լավագույն Շահառու», EURASIA PARTNERSHIP FOUNDATION, Հայաստան
• «2001 թ-ի ԵՊՀ Լավագույն Ուսանող», մեդալ
• Բուհ-ում սովորելու տարիներին երկու անվանական կրթաթոշակներ (Գրիգոր Տաթևացու անվան (երկու տարի ժամկետով, ամսեկան) և Գլենդելի Հայ արհեստավորների միավորման կողմից (միանվագ))

kristine_antonyan@ysu.am

Անտոնյան Քրիստինե , Գյոլչանյան Շուշանիկ
ՀՀ Գյուղատնտեսական ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հնարավորությունները
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը: 2016, 17-22 էջ, Հայաստան
|
Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան
ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91
|
Armenian Higher Education Policy As A Key Factor For The Country’s Further Development
2011 | Հոդված/Article
International Conference «Education, Economy and Society», Analytrics, conference materials, Paris, July, 2011
Ինստիտուցիոնալ համակարգը որպես արտադրողականության բարձրացման հիմք և կայուն տնտեսական աճի նախապայման
2008 | Հոդված/Article
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, միջբուհական գիտաժողովի նյութեր «ՀՀտնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» խորագրով, 2008թ.
Model Of A Knowledge-based Economy For Armenia
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի շրջանակներում, “Looking Forward: Global Competitiveness of the Armenian Economy”, Վաշինգտոն, մայիս 17-18, 2008թ., http://aiprg.net/UserFiles/File/annual08/papers/Sargsyan_Antonyan.pdf
Ընդհանուր գործոնային արտադրողականության որպես ՀՀ տնտեսական աճի նախապայման
2007 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», 6, Երևան, “Encyclopedia-Armenia” հրատարակչություն, 2007թ., N 741 (186-198 էջեր)
Совокупная факторная производительность как главное условие экономического роста Республики Армении
2007 | Հոդված/Article
«Государственное управление. Электронный вестник», издатель Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, выпуск №12 сентябрь 2007 г., http://e-journal.spa.msu.ru/12_2007_Antonyan.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=14982146
Հայաստանի տնտեսության մարտահրավերները արդի զարգացումների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա #12 (89), 2007, էջեր 39-41 Արշակունյաց 2, 10-րդհարկ, դեկտեմբեր, 2007թ.
|
Արտադրողականությունը արտադրության գործոնների և տնտեսական աճի փոխառնչություններում
2006 | Հոդված/Article
«Տնտեսական վերափոխումների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» (Գիտաժողովի նյութեր), Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Եր.,Նահապետ, 2006թ. (264-267 էջեր)
Public-Private Cooperation in Enhancing the Competitiveness of Economies in Transition
2006 | Հոդված/Article
«Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации», Материалы Международной научной конференции, Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Май 2006 года, (1066-1072 с.)