Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Լիլիթ Յուրիի Դադայան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2012 թ. ստացել է դոցենտի գիտական կոչում,
2004 թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ` «Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
1999 - 2004 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի հայցորդ,
1994 թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը` էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ,
1989 թ. ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցը:

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոն,
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոն,
2009 - 2013 թթ. ՀՊԱՀ ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
2006 - 2009 թթ. ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
2002 - 2004 թթ. ԵՊՏԻ կառավարման ամբիոնի լաբորանտ,
2000 - 2002 թթ. Մովսես Խորենացու անվան համալսարան, դասախոս,
1997 - 2000 թթ. Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի ուսուցչուհի:

Մասնագիտական դասընթացներ
Առաջնորդություն
Կազմակերպական վարք
Մարքեթինգ-մենեջմենթ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Միջմշակութային մարքեթինգ
Մեդիաէկոնոմիկա
Հասարակայնության հետ կապեր (PR)
Նորամուծական գործունեության մարքեթինգային ապահովում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար. Եր.: ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ
Լ. Յու. Դադայան , Ա. Ս. Շահբազյան
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013, 20 էջ
L. Dadayan , A. Shahbazyan
Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of Organizations
2011 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, стр. 161-166
Л. Ю. Дадаян , А. С. Шахбазян
Сущность и специфика управленческих решений
2010 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2010, стр. 138-143
Սնանկացման գործընթացի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան 2008, էջ 81-85
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 50-51
Ապրանքաշրջանառության (արտահանման) ծավալի փոփոխման միտումների կանխատեսման մի մոդելի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 72-73
Գծային կոդի նշանակությունը և կիրառման անհրաժեշտությունը
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 14-15 (34-35), հոկտեմբեր - նոյեմբեր, 2003 թ., էջ 135-136
Կանանց զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան 2003 թ., էջ 68-71
Աշխատաշուկայում կանանց զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնում
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 10-11 (30-31), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2003 թ., էջ 165-167