Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Մանուկ Արմենի Միքայելյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2007 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի մագիստրոս
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի բակալավր

Աշխատանքային փորձ
09.2010 թ-ից ցայսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության և վերլուծության գնահատման վարչության փորձագետ
09.2008 թ-ից ցայսօր Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
06.2008 - 04.2009 «Գարանտ Լիմենս» ապահովագրական ընկերություն, Պատասխանատու ակտուար
09.2007 - 06.2008 թթ. «Վի Ջի Էմ Փարթներզ» խորհրդատվական ընկերություն, Ներդրումների և մոդելավորման մասնագետ
09.2006 - 09.2007 թթ. «Սեֆ ինտերնեյշենել» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, Վարկային մասնագետ

Ուսոմնական դասընթացներ
Մայիս, Հունիս 2009 «Կոռուպցիան Հայաստանում. ընտրանքային հետազոտության տվյալների վերլուծությունը և մոդելավորումը SPSS վիճակագրական ծրագրով» (Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ, Հակակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագիր, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ)
06.03.2009 - 22.03.2009 «Տվյալների վերլուծություն, կանխատեսում և տնտեսական քաղաքանության մշակում» (Թբիլիսի պետական համալսարանի միջազգային տնտեսագիտության դպրոց)
17.12.2008 - 21.12.2008 թթ. «Էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառությունը. լոջիթ և փրոբիթ մոդելներ» (Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ, Հայաստան)
04.2008 - 02.2009 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ Ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագրի, Մեծ Բրիտանիայի միացյալ թագավորության ակտուարների միության և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից կազմակերպված ակտուարական դասընթացներ
1 - 20 Դեկտեմբեր, 2006 Ուսումնական պրակտիկա «Կասկադ ինվեսթմենթս» ընկերությունում
Դեկտեմբեր, 2004 Ուսումնական պրակտիկա ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
Մայիս, 2009 Թբիլիսի պետական համալսարանի միջազգային տնտեսագիտության գարնանային դպրոց, «Անդրկովկասյան Հանրապետություններում մակրոտնտեսական զարգացումների համեմատական վերլուծություն» պրոյեկտ, պարգևատվել է առաջին մրցանակով

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրավճարների մոդելավորումն անհամաչափ տեղեկատվության պայմաններում
2010 | Հոդված/Article
Կառավարում և տեխնոլոգիաներ հանդես, ISSN 1917-045x,, Հայաստան 2010
Կոռուպցիայի ընկալումները Հայաստանում£ Արդյո±ք դրանք ճիշտ են
2009 | Հոդված/Article
Հետազոտությունն իրականցվել է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակակոռուպցիոն Գործողության Մոբիլիզացման Ծրագրի Հետազոտական դրամաշնորհի շրջանակներում, ՀունիսՀուլիս 2009
ՀՀ-ում պարտադիր ապահովագրության ներդրման հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
Կառավարում և տեխնոլոգիաներ հանդես, ISSN 1829-071x,, Հայաստան2008
Եկամտաբերության էմպիրիկ կորի վերլուծությունը ՀՀ ՊԿՊ շուկայի օրինակով
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա հանդես. N 6(70) Մայիս, 2006
|