Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Միքայել Վարազդատի Միքայելյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1975 թթ. ԵՊՀ
1975 - 1979 թթ Երևանիժող. տնտ. Ին-տի պլանատնտեսագիտական ֆակ-ի ժող. Տնտ. Պլանավորում բաժին
1980 - 1982 թթ. ՀԿԿ ԿԿ Մարքսիզմ-լենինիզմի երեկոյան համալսարանի «Միջազգային հարաբերություններ» բաժին

Գիտական աստիճան
1988 թ. տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:
2006 թ. տնտեսական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան

Գիտական կոչում
2005 թ. դոցենտի գիտական կոչում,
2012 թ. Պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ի սեպտ.- նոյեմբեր. Երևանի «Պոլիվինիլացետատ» գործարան, փականագործ
1972 - 1974 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում Լվովի և Օրենբուրգի զինվորական օկրուգներում
1979 - 1989 թթ ՀԽՍՀ ԳԱ տնտեսագիտության ինստիտուտում տնտեսագետ, ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտ աշխատող, գիտաշխատող
1989 թ-ի հոկտեմբեր - 1991թ-ի փետրվար Երևանի Կ.Մարքսի անվ. Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի քաղաքատնտեսության ամբիոնի դոցենտ
1991 թ-ի փետրվար - 1992 թ-ի դեկտեմբեր գիտաարտադրական «Ակն» ֆիրմայի գլխավոր տնօրեն
1992 թ-ի դեկտեմբեր - 1995 թ-ի մարտ «Այգ» բաժնետիրական ընկերության նախագահ
1995 թ-ի մարտ - 1995 թ-ի Օգոստոս Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի դոցենտ
1995 թ-ի մայիս - 1995 թ-ի սեպտեմբեր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գների պետական կարգավորման բաժնի պետի պաշտոնակատար
1995 թ-ի սեպտեմբեր - 1997թ-ի օգոստոս Շուկայի պետական կարգավորման վարչության պետ, Գների պետական կարգավորման բաժնի պետ
1997 թ-ի նոյեմբեր - 1998 թ-ի հունիս «Հայներարտբանկ» ՓԲԸ վարչության նախագահի 1-ին տեղակալի խորհրդական
1998 թ-ի հուլիս - 1999 թ-ի սեպտեմբեր «Էներգետիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Սեփականաշնորհման մեթոդական ապահովման բաժնի վարիչ
1999 թ-ի սեպտեմբեր - 2000 թ-ի օգոստոս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Հակամենաշնորհայինքաղաքականության և սնանկացման մեթոդաբանության գլխավոր վարչության պետ
2000 թ-ի օգոստոս - 2001 թ-ի հունվար ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Արտաքին վարկերի հաշվին իրականացվող ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման և դրանց կատարման ընթացքի մոնիտորինգի վարչության պետ
2001 թ-ի հունվարի 13-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով երեք տարի պաշտոնավարման ժամկետով նշանակվել է ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ
2004 թ-ի հունվարի 13-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով վերանշանակվել է նույն պաշտոնում
2008 թ-ի սեպտեմբեր - 2009 թ-ի հուլիս Հայաստանի պետական տնտեսագիտական հաամլսարանի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ
2009 թ-ի սեպտեմբեր - 2010 թ-ի մարտ Տերնոպոլի տնտեսագիտական ազգային համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի մասնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀտնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ
2015 - 2016 թթ. Տեսական և ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության տեսություն, Ազգային տնտեսություն, Գնագոյացում և գնային քաղաքականություն, Տնտեսական մրցակցություն և մենաշնորհների պետական կարգավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորմանհիմնահարցեր, երկրի տնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` ազատ, անգլերեն և ֆրանսերեն` բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 015 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
2018 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 101-106
Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մի քանի առաջնահերթություն
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2(50), էջ 17-29
|
M. V. Miqaelyan , A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, Sh. S. Miqaelyan
Round the issue of the protection of economic competition
2018 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 61-67
|
Անբարեխիղճ մրցակցությունը և Հայաստանում դրա կարգավորման մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-18
|
Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության արդյունքները և արդի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, 35, էջ 24-35
|
Տնտեսական համակենտրոնացումները և դրանց գնահատման ու կկարգավորման մեթոդաբանական հարցերը
2016 | Գիրք/Book
Նահապետ, 2016թ․, 80 էջ
|
Տնտեսական համակենտրոնացումների կարգավորման մի քանի հարց
2015 | Հոդված/Article
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում: ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, մաս 1: 2015թ․, 217-221 էջ
Միքայելյան Մ. , Միքայելյան Գ.
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրական կարգավորման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 218-223
|
Միքայելյան Մ. , Գսպոյան Գ.
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը որպես ՀՀ ամբողջական պահանջարկի աճի գործոն
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 141-147
|
Տնտեսագիտական մի քանի եզրույթի օգտագործման մասին
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 547-552
|
Միքայելյան Մ.Վ. , Միքայելյան Գ.Մ.
ԱՊՀ-ում համաձայնեցված հակամենաշնորհային քաղաքականության մի քանի հարցեր
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 17-18 մայիսի, 2010 թ.), էջ 82-87
ՀՀ ապրանքային շուկաների համակենտրոնացման մակարդակները և մրցակցության պաշտպանության առաջնահերթությունները
2010 | Հոդված/Article
Սոցիալիստական մոտեցումներ Հայաստանի մարտահրավերներին: Գլոբալ հեռանկարներ, Տեղական իրողություններ, Խորհրդաժողովի նյութեր, Եր 2010, 319-327
Մ.Միքայելյան , Տ.Հովեյան
Տնտեսական համակենտրոնացումների նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների ուժեղացման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
2009 | Հոդված/Article
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված երկրաշարժի 20-ամյա տարելիցին, Գյումրի 2009, 226-230 էջ
«Մրցակցություն և մենաշնորհների պետական կարգավորում» դասընթացի ուսումնական ծրագիր
2009 | Հոդված/Article
Եր. 2009
Становление конкурентного законодательства и состояние конкуренции в Армении
2009 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы экономических наук, Всероссийская научно-практическая конфереция, Новосибирск 2009
Մրցակցային քաղաքականությունը Հայաստանում
2007 | Հոդված/Article
Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն հանդես, 2007, թողարկում 4, N 1
Մրցակցությունը Հայաստանում: Ինչպիսին է այն
2007 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա: Տնտեսական վերլուծական անկախ հանդես, 2007, N 3 (6 )
Մենաշնորհները Հայաստանում
2006 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման խթան, թե խոչընդոտ, Համաժողովի զեկույցներ, Եր. 2006
Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների մարքսյան մեկնաբանությունների շուրջ
2006 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ գիտահասարակական հանդես, 2006, N 2
Законодательное обеспечение реализации конституционного принципа свободной экономической конкуренции
2005 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, 2005 г. N 1 (27 ), с. 74-83
Конкурентное законодательство и обеспечение экономической безопасности Армении
2005 | Հոդված/Article
Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր, միջազգային գիտական պարբերական N 1, 2005
Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնահարցերը
2005 | Գիրք/Book
Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր. 2005, 254 էջ
О возможном злоупотреблении доминирующим положением на рынке Ереванского сжатого природного газа
2005 | Հոդված/Article
Семинар по темам по политике конкуренции, 4-15 апреля 2005г., Вена, ОЭСР
Защита конкуренции в Армении и механизмы обеспечения независимости регулирующего органа и лиц принимающих решения в этом органе
2004 | Հոդված/Article
В кн. Проблемы и перспективы сотрудничества между странамы Юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, часть 2, 2004, с. 494-498