Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նարեկ Լևոնի Սարգսյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն» ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսներ, բանկային գործ, դրամավարկային քաղաքականություն, մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն

Աշխատանքային փորձ
2010 թ. դեկտեմբերից մինչև օրս ՀՀ ԿԲ

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office, Matlab, Eviews

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

nareksargsyan@ysu.am