Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նարինե Էռնեստի Միրզոյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա “Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում” մասնագիտությամբ:
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա “Գործարար կառավարում” մասնագիտացմամբ:
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ:

Գիտական աստիճան
2015 թ-ից տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն` “Կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի համալիր գնահատման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում”:

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ:
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով):

Կարդացվող դասընթացներ
Մենեջմենթ
Ձեռնարկության էկոնոմիկա

Դասընթացներ
01.04.2010-01.07.2010 թ. ՀՀ ԿԲ դասընթացներ, Ֆինանսաբանկային քոլեջ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-82 էջ, Հայաստան
|